Wat is?

 • Wat is restafval?
 • We zamelen heel wat afgedankte producten apart in om ze te recycleren tot nieuwe materialen. Denk aan papier, glas, PMD enzovoort. Er is echter een rest die niet gerecycleerd kan worden, daarom de naam restafval. Restafval is dus wat overblijft nadat je zo goed mogelijk je afval hebt gesorteerd voor de aparte inzameling van recycleerbaar afval. Dat restafval gaat naar de verbrandingsoven. Het gaat dus om brandbaar afval. Daarom kan je geen vloeistoffen meegeven met de restafvalophaling.

  IVBO haalt restafval op in containers. Stukken restafval die te groot zijn voor de container noemen we grofvuil. Je kan stukken grofvuil laten ophalen door IVBO (betalend en op vaste dagen na afroep – zie de jaarlijkse afvalkalender) of ze naar het kringlooppark brengen (betalend).

 • Wat is recyclage?
 • Een product heeft al een hele weg afgelegd als het in de winkel terechtkomt. Het begint met de ontginning van grondstoffen, vervolgens de productie van materialen en daarna de verwerking tot producten. De omzetting van grondstoffen naar een materiaal vraagt vaak ontzettend veel energie omdat heel hoge temperaturen nodig zijn. Denk aan de hoogovens voor de productie van ijzer uit ijzererts.

  Als we een product na gebruik definitief afdanken, hoeft het lang niet altijd verbrand of gestort als afval. De materialen in het product kunnen vaak opnieuw gebruikt worden. We spreken over ‘recyclage’ tot nieuw materiaal. Anders gezegd: we brengen de materialen weer in de kringloop. Dat spaart grondstoffen én er is minder energie nodig dan om nieuw ontgonnen grondstoffen om te zetten naar een materiaal. Soms kan een materiaal telkens opnieuw in de kringloop gebracht worden zonder kwaliteitsverlies (bijvoorbeeld metaal en glas). Soms kan het maar een beperkt aantal keer (bijvoorbeeld papier).

  Om recyclage mogelijk te maken, zamelen we de afgedankte producten zo veel mogelijk apart in: je gooit ze niet allemaal samen maar sorteert per soort (papier bij papier, glas bij glas, enzovoort) en maakt gebruik van de gescheiden (= “selectieve”) inzameling.

 • Wat is het kringlooppark?
 • Vroeger sprak men vaak over een containerpark, vandaag over een recyclagepark. In Damme gebruiken we de benaming “kringlooppark”. Je kunt op ons kringlooppark in de Kalkersstraat in Moerkerke terecht met allerlei afgedankte producten die na recyclage weer als materiaal in de kringloop terechtkomen.

 • Wat is GFT?
 • GFT staat voor Groente-, Fruit- en Tuinafval. Maar eigenlijk dekt deze naam niet alles.

  Wat mag je meegeven met de GFT-inzameling?

  Niet alleen schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen maar ook dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten, broodresten, koffiedik, papieren koffiefilters, losse thee, noten, pitten, vlees- en visresten, kaasresten, eieren, eierschalen.

  Niet alleen grasmaaisel, fijn tuin- en snoeiafval maar ook kamer- en tuinplanten (inbegrepen de potgrond), schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout, mest van kleine huisdieren.

  Het is natuurlijk de bedoeling om papier mee te geven met de gescheiden inzameling van papier- en karton om er nieuw papier en karton van te maken. Maar vervuild papier van de keukenrol geef je beter mee met het GFT. Het wordt dan samen met het GFT omgezet in compost, een prima bodemverbeteraar. Papier bestaat namelijk uit cellulose en is, net als het GFT, composteerbaar. Je mag dus ook gerust enkele vellen krantenpapier onder in de groene GFT-container leggen. De ophaalwagen kantelt en schudt de container bij de lediging. Het krantenpapier komt makkelijk los en daardoor zal al het afval erboven uit de container vallen. Bovendien slorpt het krantenpapier vocht op dat afkomstig is van het GFT-afval.

  Je mag het GFT ook verpakken in een lege broodzak (zonder venster) of een andere papieren zak voor je het in de groene container gooit. Zo blijft jouw groene container proper.

 • Wat lijkt op het eerste gezicht GFT maar is het toch niet?
 • Let op voor enkele misverstanden. Zo mogen al dan niet gekookte etensresten, zelfs met wat vlees erbij, wel in de groene container maar niet de beentjes (van kip, van een kotelet of van ribbetjes bijvoorbeeld).

  Horen ook niet bij het GFT:

  • Schelpen van mosselen, oesters, …
  • Kattenbakvulling en vogelkooizand
  • Vloeistoffen zoals soep, melk, koffie, …
  • Mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden
  • Theezakjes en koffiepads (omdat ze plastic bevatten hoewel je dat niet ziet).

  Opgelet: beperk vlees tot kleine hoeveelheden en vermijd het in de zomer (of vries het in en gooi het pas op de dag van de ophaling in de container) want er is een risico op maden.

  Wat met composteerbare zakjes? Alleen zakjes met dit kwaliteitslabel zijn toegelaten.

  Zelfs zakjes met dit label zien we eigenlijk liever niet omdat de compostering te lang duurt.

  Je kan het GFT beter én goedkoper verpakken in een lege broodzak (zonder venster) of een andere papieren zak voor je het in de groene container gooit.

  Je mag ook enkele vellen krantenpapier onderaan in de groene container leggen. Dat houdt de container proper en zorgt ervoor dat er geen resten achterblijven bij de ophaling.

 • Wat is IVBO?
 • IVBO staat voor Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland. IVBO is opgericht door stad Brugge en acht omliggende gemeenten waaronder Damme. De ophaalwagens van IVBO halen bij jou thuis onder meer restafval op. Dat restafval brengen ze naar de verbrandingsoven van IVBO in de Pathoekeweg in Brugge.

 • Wat is DifTar?
 • Gedifferentieerd tarief voluit gezegd. Een ingewikkelde term voor iets simpels: je betaalt voor je afval volgens het gewicht.

  Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen.

  Bovendien belonen we ook met het tarief de gezinnen die zo goed mogelijk sorteren en hun restafval beperken. Je betaalt namelijk minder voor een kilo GFT dan voor een kilo restafval. Je betaalt, bekeken over een kalenderjaar, ook minder voor de eerste 50 kilo restafval per (gedomicilieerd) gezinslid.

 • Wat is een DifTar-rekening?
 • Je kan maar gebruik maken van de ophaling van restafval en GFT als je vooraf betaalt. Het geld dat je vooraf betaalt, komt op jouw individuele DifTar-rekening. Er gaat een bedrag van jouw DifTar-rekening telkens er een kost wordt aangerekend.

  Je ontvangt een nieuwe betalingsuitnodiging telkens het saldo op je DifTar-rekening onder 15 euro zakt. Als je niet betaalt dan worden de containers niet meer leeggemaakt als jouw saldo onder 0 euro zakt.

Algemene info

 • Hoe verloopt de afvalinzameling in Damme?
 • IVBO haalt overal in Damme het huishoudelijk restafval en het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) op aan huis. Je biedt dit afval aan in containers. De ene week haalt IVBO het restafval op, de andere week het GFT. Voor de betaling passen we het DifTar-principe toe. DifTar staat voor gedifferentieerd tarief. Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen.

  Elke container heeft een chip. Voor en na elke lediging weegt de ophaalwagen van IVBO de container. Het nettogewicht wordt aangerekend.

 • Hoe werkt het DifTar-systeem in de praktijk?
 • In elke container zit een chip. De containers hebben een ingebouwde elektronische gegevensdrager (chip) met een uniek nummer, dat extern gekoppeld is aan een databank met adresgegevens en een referentiepersoon. Het weegsysteem is geijkt en wordt jaarlijks gekeurd zodat de wegingen correct zijn. Alle wegingen worden geregistreerd en centraal verzameld in de databank.
 • Hoe gebeurt de weging van het afval?
 • Tijdens het opheffen van de container voert het weegsysteem van de ophaalwagen automatisch een weging uit. Het is belangrijk dat het deksel van de container dicht is voor een correcte weging. Tijdens het neerzetten van de lege container voert het systeem opnieuw een weging uit. Het verschil tussen de twee wegingen is het gewicht van het afval dat uit de container verwijderd is. De boordcomputer koppelt dit gewicht aan de identificatiegegevens op de chip van jouw container.
 • Wat gebeurt er met het ingezamelde Groente-, Fruit- en Tuinafval?
 • Het ingezamelde GFT gaat naar een professionele vergistingsinstallatie en wordt verwerkt tot compost, een prima bodemverbeteraar. Bij de verwerking van het GFT wordt ook groene stroom geproduceerd.

  Voor een goede kwaliteit van de compost moeten we vermijden dat er materialen in de groene container terecht komen die niet kunnen composteren. Verzamel daarom je GFT niet in plastic zakjes vooraleer je het in de groene container gooit. Je mag het GFT wel verpakken in een lege broodzak (zonder venster!) of een andere papieren zak en het zo in de groene container gooien.

  Wat met composteerbare zakjes? Alleen zakjes met dit label zijn toegelaten.

  Zelfs zakjes met dit label zien we eigenlijk liever niet omdat de compostering te lang duurt.

  Je kan het GFT beter én goedkoper verpakken in een lege broodzak (zonder venster!) of een andere papieren zak en het zo in de groene container gooien.

 • Wat gebeurt er met het ingezamelde restafval?
 • Het ingezamelde restafval gaat naar de professionele verbrandingsoven van IVBO in Brugge. Bij de verbranding van het restafval wordt niet alleen elektriciteit maar ook groene warmte geproduceerd, onder meer voor het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan in Brugge. Alleen de metalen worden na de verbranding van het restafval nog gerecupereerd. De andere materialen zijn definitief verloren voor recyclage.

 • Waarom zamelt Damme sinds oktober 2020 GFT in en waarom past Damme DifTar toe?
 • De gemiddelde Dammenaar veroorzaakte in 2019 ruim 148 kilo restafval en bijna 40 kilo grofvuil. We brachten meer dan 189 kilo afval per inwoner, naar de verbrandingsoven. Dat was te veel. Voor een stad als Damme moet minder dan 152 kilo per inwoner haalbaar zijn. Dat is ook wat de Vlaamse overheid van ons verwacht.

  Er kwam nog te veel recycleerbaar afval bij het restafval terecht. Dat moest anders. Uit de ervaringen van andere Vlaamse gemeenten bleek dat we de hoeveelheid restafval sterk kunnen verminderen door het Groente-, Fruit- en Tuinafval apart in te zamelen én door het afval te wegen voor een correcte aanrekening van de prijs (het DifTar-principe). DifTar staat voor gedifferentieerd tarief en brengt het principe ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk. De eerlijkste manier om DifTar toe te passen, is om het aangeboden afval te wegen. Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen.

  Tot de helft van wat vroeger in de restafvalzak verdween, hoort er eigenlijk niet in thuis. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om organisch-biologisch afval, textiel, KGA, papier & karton en glas. We willen iedereen aansporen om afval te voorkomen en beter te sorteren. Want wat belandt bij het restafval wordt verbrand en kan dus niet worden gerecycleerd tot nieuwe materialen.

  Een jaar na het begin van de ophaling van GFT en de toepassing van DifTar bleek dat we met de medewerking van alle Dammenaars onze doelstelling ruim haalden. Het restafval daalde met liefst 74 kilo per Dammenaar!

 • Schakelen ook de andere gemeenten binnen het werkingsgebied van IVBO over naar containers met DifTar en zal IVBO ook in andere gemeenten GFT ophalen?
 • Ook stad Brugge en de andere gemeenten binnen IVBO moeten het nodige doen voor minder restafval. Maar uiteindelijk beslist elke gemeente zelfstandig over de maatregelen om de hoeveelheid restafval van de gezinnen te verminderen. Zo kunnen de stads- en gemeentebesturen een aanpak uitwerken op maat van de lokale situatie. Er zijn nu eenmaal verschillen tussen de situatie en noden in een centrumstad, een kustgemeente of een landelijke gemeente. Sinds 1 januari 2022 is IVBO gestart met ophaling van GFT in zakken in Brugge en de andere gemeenten. Het zal nog moeten blijken of zij zonder DifTar het restafval voldoende kunnen verminderen om de restafvaldoelstellingen van de Vlaamse overheid te halen.

 • Welk afval wordt ingezameld in containers en gewogen volgens het DifTar-systeem?
 • Huishoudelijk restafval wordt aan huis opgehaald en gewogen volgens het DifTar-systeem. Je biedt dit afval aan in een grijze container.

  Ook het GFT-afval wordt aan huis opgehaald en gewogen volgens het DifTar-systeem. Je biedt dit afval aan in een groene container.

 • Is DifTar fraudebestendig?
 • Het systeem bij de ophaalwagen van IVBO controleert voor elke lediging of de aangeboden container niet op de zwarte lijst staat. Een gestolen container komt op deze zwarte lijst. Ook containers die werden afgemeld na verhuis komen op de zwarte lijst zolang niemand anders zich heeft ingeschreven (of zich aangemeld heeft als het over een tweede verblijf gaat).

 • Ben ik verplicht om een grijze restafvalcontainer te nemen?
 • Ieder gezin heeft restafval. Als inwoner van Damme ben je verplicht gebruik te maken van de grijze afvalcontainer Je kan de grijze container dus niet weigeren, ook niet als je voor je bedrijf/onderneming op hetzelfde adres als je woning een grijze restafvalcontainer van IVBO hebt of je afval laat ophalen door een privéfirma.

  Bewoners van tweede verblijven kunnen kiezen voor een grijze container of hun restafval mee naar huis nemen.

 • Ben ik verplicht om een groene GFT-container te nemen?
 • Een groene container voor GFT is voor niemand verplicht. Je kan namelijk veel GFT thuis composteren als je een tuin hebt. Je oordeelt zelf of een groene container wel of niet nuttig is. Maar je zal in elk geval het minst betalen voor je afval als je het GFT consequent uit de grijze container houdt.

 • Ik composteer thuis groente-, fruit- en tuinafval. Heeft een groene GFT-container voor mij toch zin?
 • Een groene container voor GFT is niet verplicht maar raden we aan. Zelfs gezinnen die thuis hun groente- en fruitafval composteren, kunnen een groene GFT-container gebruiken. Het GFT komt terecht in een professionele vergistingsinstallatie. Die installatie kan keukenafval verwerken dat je thuis beter niet composteert zoals etensresten, vlees- en visresten, kaasresten, eieren en eierschalen.

  Thuiscomposteerders kunnen de groene container ook gebruiken voor grasmaaisel. Grasmaaisel is namelijk lastig om te composteren. Voor een goede compostering moet je het waterrijke grasmaaisel mengen met ‘bruin’ stug materiaal zoals houtsnippers of bladeren. Niet iedere thuiscomposteerder heeft altijd genoeg ‘bruin’ materiaal.

  Je betaalt 1 euro telkens als je tuinafval naar het kringlooppark brengt, en dit tuinafval zelf in de container gooit. Breng grasmaaisel mee in zakken want je moet er de trap mee op. Je betaalt meer als je het tuinafval op de vloer stort.

  Het is dus makkelijker en goedkoper als je kleine hoeveelheden grasmaaisel meegeeft in de groene GFT-container.

  De groene GFT-container is lekdicht dus ook geschikt voor waterrijk afval zoals grasmaaisel.

 • Wat met het afval van anderen dan de gezinnen?
 • Bedrijven/ondernemingen, handelszaken, verenigingen, levensbeschouwelijke en godsdienstige instellingen, scholen, kinderdagverblijven kunnen terecht bij private afvalophalers of bij IVBO. Als zij gebruik willen maken van de ophalingen door IVBO voor restafval en/of GFT, betalen zij de werkelijke kostprijs voor de ophaling en verwerking van het afval. Lage tarieven onder de werkelijke kostprijs zoals voor de gezinnen zouden namelijk oneerlijke concurrentie betekenen tegenover de privé-afvalophalers. De Vlaamse overheid laat dit niet toe.

  Bedrijven/ondernemingen, handelszaken, verenigingen, levensbeschouwelijke en godsdienstige instellingen, scholen, kinderdagverblijven die willen gebruik maken van de ophaling door IVBO bellen naar de gratis infolijn 0800 21 901 of mailen naar bedrijfsafval@ivbo.be. Zij hebben de keuze tussen containers van 140 liter, 240 liter, 360 liter, 770 liter en 1100 liter.

De omschakeling van huisvuilzakken naar containers

 • Wanneer schakelde Damme over van huisvuilzakken naar containers?
 • Sinds 1 oktober 2020 haalt IVBO in Damme het huishoudelijk restafval uitsluitend nog op via de grijze huisvuilcontainer met chip. De gele huisvuilzak (en de groene voor bedrijfsafval) wordt niet langer opgehaald.

 • Wat doe ik als ik nog huisvuilzakken heb?
 • Sinds 1 oktober 2020 neemt IVBO geen gele en groene zakken meer mee.

  Overtollige rollen en zakken kon je tot 31 maart 2021 binnen de normale openingsuren terugbrengen.

  Na 31 maart 2021 kan je de ongebruikte zakken niet meer terugbrengen.

Nieuwe Dammenaar

 • Ik verhuis naar Damme. Hoe kan ik deelnemen aan de afvalinzameling?
 • Na inschrijving op je nieuwe adres krijg je een brief over de keuze van de containers en een uitnodiging om een voorschot te betalen. Dat voorschot komt op je persoonlijke DifTar-rekening.

  Een grijze container voor restafval is verplicht. Je kunt kiezen tussen een grijze container van 40 liter, 140 liter of 240 liter. Een groene container voor GFT is niet verplicht maar raden we aan. Je zal namelijk het minste betalen als je het GFT uit de grijze container houdt. Je kunt kiezen tussen een groene container van 40 liter, 140 liter, 240 liter of 360 liter.

  Bel zo snel mogelijk naar de gratis infolijn 0800 21 901 en deel je keuze mee.

  Een grijze en/of groene container hoort bij de woning. De container van de vorige bewoner is dus in principe nog aanwezig en kan je vrijwel meteen gebruiken na de inschrijving op je nieuwe adres.

  Als je een andere keuze maakt dan de vorige bewoner (een ander formaat of wel/geen groene container of wel/geen slot) dan komt onze leverancier bij je langs om de container(s) te wisselen. Als je verhuist naar een woning waar geen container aanwezig is, dan zal je een nieuwe container krijgen.

 • Ik woon nog niet in Damme maar verhuis binnenkort naar een Damse woning. Kan ik al een DifTar-rekening openen en een voorschot betalen zodat ik onmiddellijk gebruik kan maken van de ophalingen?
 • Dat kan.
  Als je wil dat je afval wordt opgehaald nog voor je bent ingeschreven in je (nieuwe) woning dan vul je digitaal een aanvraagformulier in waarop je de gewenste container(s) aanvinkt. Klik hier voor het formulier:
  https://www.damme.be/eloketdetail/208/afval---diftar-containers-aanvragen

  Een papieren aanvraagformulier kan je vragen aan het snelloket in het Administratief Centrum Moerkerke (Vissersstraat 2A). Je kan het ingevulde formulier daar ook indienen. Je kan het ingevulde formulier ook opsturen naar de milieudienst (Vissersstraat 2A).

  Kort na de aanvraag krijg je via de post een uitnodiging om een voorschot te betalen.

 • Ik woonde nog niet in Damme maar verhuisde onlangs naar een Damse woning en gebruik de container die daar al staat. Maar de container werd niet leeggemaakt bij de eerste ophaalronde. Wat doe ik?
 • Dit betekent waarschijnlijk dat je je adreswijziging nog niet hebt aangevraagd bij de stad. Kort na inschrijving op je nieuwe adres krijg je via de post een uitnodiging om een voorschot te betalen. Je container wordt op dat moment geactiveerd zodat IVBO al bij de volgende ophaling de container kan leegmaken.

 • Ik verhuis naar een andere woning en vind geen grijze container op mijn adres, wat doe ik?
 • Normaal staat er bij elke bestaande woning een grijze container. Maar je krijgt uiteraard een nieuwe container als er toch geen bestaande container is. Na inschrijving op je nieuwe adres krijg je een brief over de keuze van de grijze en groene container en een uitnodiging om een voorschot te betalen. Dat voorschot komt op je persoonlijke DifTar-rekening.

  Bel nadat je de brief kreeg zo snel mogelijk naar de gratis infolijn 0800 21 901 om je keuze mee te delen.

  Als je een andere keuze maakt dan de vorige bewoner (een ander formaat of wel/geen slot) dan komt onze leverancier bij je langs om de container(s) gratis te wisselen. Als je verhuist naar een woning waar geen container te vinden is, dan zal je gratis een nieuwe container krijgen. Als je een slot wil dan betaal je 30 euro.

 • Ik verhuis naar een andere woning en de grijze en/of groene container heeft een ander formaat dan wat ik wil. Wat doe ik?
 • Na inschrijving op je nieuwe adres krijg je een brief over de keuze van de grijze en groene container en een uitnodiging om een voorschot te betalen. Dat voorschot komt op je persoonlijke DifTar-rekening.

  Bel nadat je de brief kreeg zo snel mogelijk naar de gratis infolijn 0800 21 901 om je keuze mee te delen.

  Als je een ander containerformaat wil dan de vorige bewoner dan komt onze leverancier bij je langs om de container(s) gratis te wisselen. Als je een slot wil dan betaal je 30 euro.

 • Ik verhuis naar een andere woning en vind daar niet alleen een grijze maar ook een groene container. Ik heb geen groene container nodig. Wat doe ik?
 • Na inschrijving op je nieuwe adres krijg je een brief over de keuze van de grijze en groene container en een uitnodiging om een voorschot te betalen. Dat voorschot komt op je persoonlijke DifTar-rekening.

  Bel naar de gratis infolijn 0800 21 901 om je keuze mee te delen. Maar denk toch eerst goed na voor je de groene container laat weghalen. Je zal het minste betalen als je het GFT uit de grijze container houdt. Dat kan als je groente-, fruit- en tuinafval thuis composteert of de groene container consequent gebruikt.

  Zelfs gezinnen die thuis hun groente- en fruitafval composteren, kunnen een groene GFT-container gebruiken. Het GFT komt terecht in een professionele vergistingsinstallatie. Die installatie kan keukenafval verwerken dat je thuis beter niet composteert zoals etensresten, vlees- en visresten, kaasresten, eieren en eierschalen.

  Thuiscomposteerders kunnen de groene container ook gebruiken voor grasmaaisel. Grasmaaisel is namelijk lastig om te composteren. Voor een goede compostering moet je het waterrijke grasmaaisel mengen met ‘bruin’ stug materiaal zoals houtsnippers of bladeren. Niet iedere thuiscomposteerder heeft altijd genoeg ‘bruin’ materiaal.

  Je betaalt 1 euro telkens als je tuinafval naar het kringlooppark brengt, en dit tuinafval zelf in de container gooit. Breng grasmaaisel mee in zakken want je moet er de trap mee op. Je betaalt meer als je het tuinafval op de vloer stort.

  Het is dus makkelijker en goedkoper als je kleine hoeveelheden grasmaaisel meegeeft in de groene GFT-container.

  De groene GFT-container is lekdicht en dus ook geschikt voor waterrijk afval zoals grasmaaisel.

 • Ik verhuis en ik wil op mijn nieuwe adres een container met slot. Wat moet ik doen?
 • Na inschrijving op je nieuwe adres krijg je een brief over de keuze van de grijze en groene container en een uitnodiging om een voorschot te betalen. Dat voorschot komt op je persoonlijke DifTar-rekening.

  Bel naar de gratis infolijn 0800 21 901 om je keuze mee te delen.

  Er zijn vier mogelijkheden:

  • Er is nog geen container aanwezig. Je krijgt een nieuwe container en betaalt 30 euro voor een slot.
  • Er is een container aanwezig zonder slot. Je krijgt een nieuwe container en betaalt 30 euro voor een slot.
  • Er is een container aanwezig met slot en sleutels. Je behoudt deze container en hoeft niets te betalen.
  • Er is een container aanwezig met slot en zonder sleutels. De vorige bewoner kan je de sleutels niet bezorgen. Je krijgt een nieuwe container en betaalt 30 euro voor een slot.
 • Ik verhuis naar een andere woning. Daar staat een container met slot maar ik wil geen slot. Wat doe ik?
 • Denk eerst goed na. Je hebt gratis een slot gekregen waar iemand anders 30 euro voor betaalt. Maar inderdaad, een grijze container zonder slot heeft zijn voordeel. Alleen als je een grijze container hebt zonder slot kan je, na telefonische afspraak via de gratis infolijn, tot 4 extra zakken naast je grijze container zetten als je eens een keer meer afval hebt dan in je container past.

  Wil je een andere container zonder slot?
  Na inschrijving op je nieuwe adres krijg je een brief over de keuze van de grijze en groene container en een uitnodiging om een voorschot te betalen. Dat voorschot komt op je persoonlijke DifTar-rekening.

  Bel naar de gratis infolijn 0800 21 901 en deel je keuze mee. Je krijgt dan een datum waarop onze leverancier langskomt om de oude container te wisselen.

 • Hoe komen nieuwe containers bij mij thuis terecht?
 • Na aanvraag zet onze leverancier de grijze en de groene container op het voetpad of op de berm voor je woning. Je hoeft niet thuis te zijn om de nieuwe containers in ontvangst te nemen. Elke container heeft een adressticker zodat je makkelijk je eigen container herkent.
  Wordt je oude container gewisseld voor een nieuwe? Je krijgt een datum waarop onze leverancier langskomt om de oude container te wisselen. Zet de oude container ’s morgens buiten op het voetpad of de berm voor je woning.

 • Hoe worden de sleutels van mijn container geleverd?
 • Heb je een slot gevraagd en 30 euro betaald? Samen met de levering van een nieuwe container met slot krijg je 2 sleutels in een gesloten enveloppe in je brievenbus.

Verhuis binnen Damme

 • Ik verhuis van een Damse woning naar een andere Damse woning en gebruik de container die daar staat. Maar de container werd niet leeggemaakt bij de eerste ophaalronde. Wat doe ik?
 • Dit betekent waarschijnlijk dat je je adreswijziging nog niet hebt aangevraagd. Kort na inschrijving op je nieuwe adres wordt je container automatisch geactiveerd als je al een DifTar-rekening hebt en het saldo op die rekening positief is. IVBO zal de container bij de volgende ophaalronde leegmaken. Het kan echter zijn dat je nog geen eigen DifTar-rekening hebt, bijvoorbeeld omdat je nog bij je ouders woonde of bij een (echt)scheiding als je niet de referentiepersoon was van het gezin.
  Als je nog geen DifTar-rekening hebt, krijg je kort na je inschrijving op je nieuwe adres een uitnodiging om een voorschot te betalen. Je container wordt op dat moment geactiveerd zodat IVBO al bij de volgende ophaling de container kan leegmaken.

 • Ik woon al in Damme maar heb geen DifTar-rekening en ga binnenkort apart wonen in een Damse woning. Kan ik al eenDifTar-rekening openen en een voorschot betalen zodat ik onmiddellijk gebruik kan maken van de ophalingen?
 • Dat kan.
  Als je wil dat je afval wordt opgehaald nog voor je bent ingeschreven in je (nieuwe) woning dan vul je digitaal een aanvraagformulier in waarop je de gewenste container(s) aanvinkt. Klik hier voor het formulier:
  https://www.damme.be/eloketdetail/208/afval---diftar-containers-aanvragen

  Een papieren aanvraagformulier kan je vragen aan het snelloket in het Administratief Centrum Moerkerke (Vissersstraat 2A). Je kan het ingevulde formulier daar ook indienen. Je kan het ingevulde formulier ook opsturen naar de milieudienst (Vissersstraat 2A).

  Kort na de aanvraag krijg je via de post een uitnodiging om een voorschot te betalen.

 • Ik woon al in Damme en ik verhuis naar een nieuwbouwwoning. Hoe kan ik deelnemen aan de afvalinzameling?
 • Na inschrijving op je nieuwe adres krijg je een brief over de keuze van de containers en - als je nog geen eigen DifTar-rekening hebt - de uitnodiging om een voorschot te betalen.

  Een grijze container voor restafval is verplicht. Je kunt kiezen tussen een grijze van container van 40 liter, 140 liter of 240 liter.

  Een groene container voor GFT is niet verplicht maar raden we aan. Je zal namelijk het minste betalen als je het GFT uit de grijze container houdt. Je kunt kiezen tussen een groene container van 40 liter, 140 liter, 240 liter of 360 liter.

  Bel zo snel mogelijk naar de gratis infolijn 0800 21 901 en deel je keuze mee. Onze leverancier zal de gekozen container(s) naar je nieuwe woning brengen.

 • Ik verhuis naar een andere woning en vind geen grijze container op mijn adres, wat doe ik?
 • Normaal staat er bij elke bestaande woning een grijze container. Maar je krijgt uiteraard een nieuwe container als er toch geen bestaande container is. Na inschrijving op je nieuwe adres krijg je een brief over de keuze van de grijze en groene container en - als je nog geen eigen DifTar-rekening hebt - de uitnodiging om een voorschot te betalen.

  Bel nadat je de brief kreeg zo snel mogelijk naar de gratis infolijn 0800 21 901 om je keuze mee te delen.

  Als je een andere keuze maakt dan de vorige bewoner (een ander formaat of wel/geen slot) dan komt onze leverancier bij je langs om de container(s) gratis te wisselen.
  Als je verhuist naar een woning waar geen container te vinden is, dan zal je gratis een nieuwe container krijgen.
  Als je een slot wil dan betaal je 30 euro.

 • Ik verhuis naar een andere woning en vind geen groene container op mijn adres, wat doe ik?
 • Na inschrijving op je nieuwe adres krijg je een brief over de keuze van de grijze en groene container en - als je nog geen eigen DifTar-rekening hebt - de uitnodiging om een voorschot te betalen.

  Bel nadat je de brief kreeg zo snel mogelijk naar de gratis infolijn 0800 21 901 om je keuze mee te delen.

  Als je een andere keuze maakt dan de vorige bewoner (een ander formaat of wel/geen slot) dan komt onze leverancier bij je langs om de groene container(s) gratis te wisselen.
  Als je verhuist naar een woning waar geen groene container staat, dan zal je gratis een nieuwe groene container krijgen.
  Als je een slot wil dan betaal je 30 euro.

 • Ik verhuis naar een andere woning en de grijze en/of groene container heeft een ander formaat dan wat ik wil. Wat doe ik?
 • Na inschrijving op je nieuwe adres krijg je een brief over de keuze van de grijze en groene container en - als je nog geen eigen DifTar-rekening hebt - de uitnodiging om een voorschot te betalen.

  Bel nadat je de brief kreeg zo snel mogelijk naar de gratis infolijn 0800 21 901 om je keuze mee te delen.

  Als je een ander containerformaat wil dan de vorige bewoner dan komt onze leverancier bij je langs om de container(s) gratis te wisselen.

  Als je een slot wil dan betaal je 30 euro.

 • Ik verhuis naar een andere woning en vind daar niet alleen een grijze maar ook een groene container. Ik heb geen groene container nodig. Wat doe ik?
 • Na inschrijving op je nieuwe adres krijg je een brief over de keuze van de grijze en groene container en - als je nog geen eigen DifTar-rekening hebt - de uitnodiging om een voorschot te betalen.

  Bel nadat je de brief kreeg zo snel mogelijk naar de gratis infolijn 0800 21 901 om je keuze mee te delen.

  Maar denk toch eerst goed na voor je de groene container laat weghalen. Je zal het minste betalen als je het GFT uit de grijze container houdt. Dat kan als je groente-, fruit- en tuinafval thuis composteert of de groene container consequent gebruikt.

  Zelfs gezinnen die thuis hun groente- en fruitafval composteren, kunnen een groene GFT-container gebruiken. Het GFT komt terecht in een professionele vergistingsinstallatie. Die installatie kan keukenafval verwerken dat je thuis beter niet composteert zoals etensresten, vlees- en visresten, kaasresten, eieren en eierschalen.

  Thuiscomposteerders kunnen de groene container ook gebruiken voor grasmaaisel. Grasmaaisel is namelijk lastig om te composteren. Voor een goede compostering moet je het waterrijke grasmaaisel mengen met ‘bruin’ stug materiaal zoals houtsnippers of bladeren. Niet iedere thuiscomposteerder heeft altijd genoeg ‘bruin’ materiaal.

  Je betaalt 1 euro telkens als je tuinafval naar het kringlooppark brengt, en dit tuinafval zelf in de container gooit. Breng grasmaaisel mee in zakken want je moet er de trap mee op. Je betaalt meer als je het tuinafval op de vloer stort.

  Het is dus makkelijker en goedkoper als je kleine hoeveelheden grasmaaisel meegeeft in de groene GFT-container.

  De groene GFT-container is lekdicht en dus ook geschikt voor waterrijk afval zoals grasmaaisel.

 • Ik verhuis en ik wil op mijn nieuwe adres een container met slot. Wat moet ik doen?
 • Na inschrijving op je nieuwe adres krijg je een brief over de keuze van de grijze en groene container en – als je nog geen DifTar-rekening hebt - een uitnodiging om een voorschot te betalen. Dat voorschot komt op je persoonlijke DifTar-rekening.

  Bel naar de gratis infolijn 0800 21 901 om je keuze mee te delen.

  Er zijn vier mogelijkheden:

  • Er is nog geen container aanwezig. Je krijgt een nieuwe container en betaalt 30 euro voor een slot.
  • Er is een container aanwezig zonder slot. Je krijgt een nieuwe container en betaalt 30 euro voor een slot.
  • Er is een container aanwezig met slot en sleutels. Je behoudt deze container en hoeft niets te betalen.
  • Er is een container aanwezig met slot en zonder sleutels. De vorige bewoner kan je de sleutels niet bezorgen. Je krijgt een nieuwe container en betaalt 30 euro voor een slot.
 • Ik verhuis naar een andere woning. Daar staat een container met slot maar ik wil geen slot. Wat doe ik?
 • Denk eerst goed na. Je hebt gratis een slot gekregen waar iemand anders 30 euro voor betaalt. Maar inderdaad, een grijze container zonder slot heeft zijn voordeel. Alleen als je een grijze container hebt zonder slot kan je, na telefonische afspraak via de gratis infolijn, tot 4 extra zakken naast je grijze container zetten als je eens een keer meer afval hebt dan in je container past.

  Wil je een andere container zonder slot?

  Na inschrijving op je nieuwe adres krijg je een brief over de keuze van de grijze en groene container en – als je nog geen DifTar-rekening hebt - een uitnodiging om een voorschot te betalen. Dat voorschot komt op je persoonlijke DifTar-rekening.

  Bel naar de gratis infolijn 0800 21 901 en deel je keuze mee. Je krijgt dan een datum waarop onze leverancier langskomt om de oude container te wisselen.

 • Hoe komen nieuwe containers bij mij thuis terecht?
 • Na aanvraag zet onze leverancier de grijze en de groene container op het voetpad of op de berm voor je woning. Je hoeft niet thuis te zijn om de containers in ontvangst te nemen. Elke container heeft een adressticker zodat je makkelijk je eigen container herkent.

  Wordt je oude container gewisseld voor een nieuwe? Je krijgt een datum waarop onze leverancier langskomt om de oude container te wisselen. Zet de oude container ’s morgens buiten op het voetpad of de berm voor je woning.

 • Hoe worden de sleutels van mijn container geleverd?
 • Heb je een slot gevraagd en 30 euro betaald? Samen met de levering van een nieuwe container met slot krijg je 2 sleutels in een gesloten enveloppe in je brievenbus.

Tweede verblijven, vakantiewoningen, leegstaande woningen en verhuringen

 • Ik heb een tweede verblijf in Damme. Kan ik een grijze en/of een groene container krijgen? Wat moet ik daarvoor doen?
 • Ben je geen gedomicilieerde inwoner (je bent niet ingeschreven in de woning)? Dan krijg je alleen een grijze container en groene container als je die zelf aanvraagt. Je kiest zelf het formaat: 40 liter, 140 liter of 240 liter voor de grijze container. Voor de groene container kan je kiezen tussen 40 liter, 140 liter, 240 liter of 360 liter.
  Als je wil dat je afval wordt opgehaald dan vul je digitaal een aanvraagformulier in waarop je de gewenste containers aanvinkt. Als je wil dat je afval wordt opgehaald nog voor je bent ingeschreven in je (nieuwe) woning dan vul je digitaal een aanvraagformulier in waarop je de gewenste container(s) aanvinkt. Klik hier voor het formulier:
  https://www.damme.be/eloketdetail/208/afval---diftar-containers-aanvragen

  Een papieren aanvraagformulier kan je vragen aan het snelloket in het Administratief Centrum Moerkerke (Vissersstraat 2A). Je kan het ingevulde formulier daar ook indienen. Je kan het ingevulde formulier ook opsturen naar de milieudienst (Vissersstraat 2A).

  Kort na de aanvraag krijg je via de post een uitnodiging om een voorschot te betalen en krijg je de gevraagde container(s) geleverd bij je tweede verblijf. Het voorschot komt op je persoonlijke DifTar-rekening.

 • Ik verhuis naar een bestaande woning in Damme en maak er een tweede verblijf van. Wat moet ik doen om deel te nemen aan de afvalinzamelingen?
 • Word je geen gedomicilieerde inwoner (je schrijft je niet in)? Als je wil dat je afval wordt opgehaald dan vul je digitaal een aanvraagformulier in waarop je de gewenste container(s) aanvinkt. Klik hier voor het formulier:
  https://www.damme.be/eloketdetail/208/afval---diftar-containers-aanvragen

  Een papieren aanvraagformulier kan je vragen aan het snelloket in het Administratief Centrum Moerkerke (Vissersstraat 2A). Je kan het ingevulde formulier daar ook indienen. Je kan het ingevulde formulier ook opsturen naar de milieudienst (Vissersstraat 2A).

  Kort na de aanvraag krijg je via de post een uitnodiging om een voorschot te betalen.

  Normaal gezien zal je een grijze container en eventueel een groene container vinden in de woning. IVBO zal die container(s) pas leegmaken nadat je het voorschot hebt betaald. Dat voorschot komt op je persoonlijke DifTar-rekening. Vind je geen container(s) in de woning of wil je container(s) met een ander formaat dan kan je nieuwe container(s) vragen via het aanvraagformulier.

 • Ik ben eigenaar van een permanent leegstaande woning in Damme. Kan ik een grijze en/of een groene container krijgen? Wat moet ik daarvoor doen?
 • Een leegstaande woning heeft geen grijze container voor restafval nodig. Maar misschien wil je wel een groene container om het tuinafval kwijt te raken. Je krijgt alleen een groene container als je die zelf aanvraagt. Je kiest zelf het formaat: 40 liter, 140 liter, 240 liter of 360 liter. Als je binnenkort verhuist naar de woning dan kan je wel al een container voor restafval vragen. Als je wil dat je afval wordt opgehaald dan vul je digitaal een aanvraagformulier in waarop je de gewenste containers aanvinkt. Klik hier voor het formulier:
  https://www.damme.be/eloketdetail/208/afval---diftar-containers-aanvragen

  Een papieren aanvraagformulier kan je vragen aan het snelloket in het Administratief Centrum Moerkerke (Vissersstraat 2A). Je kan het ingevulde formulier daar ook indienen. Je kan het ingevulde formulier ook opsturen naar de milieudienst (Vissersstraat 2A).

  Kort na de aanvraag krijg je via de post een uitnodiging om een voorschot te betalen.

 • Ik verhuur een woning in Damme en krijg een nieuwe huurder. Moet ik een container aanvragen?
 • Je hoeft niets te doen als je een woning verhuurt. Is de nieuwe huurder een gedomicilieerde inwoner (hij schrijft zich in de woning in)? Dan krijgt hij automatisch een brief over de keuze van de containers kort na zijn inschrijving. Schrijft de huurder zich niet in? Dan krijgt hij alleen de grijze container en/of groene container die hij zelf aanvraagt.

 • Ik verhuur een vakantiewoning in Damme en krijg dus voortdurend nieuwe vakantiegangers over de vloer. Kan ik een grijze en/of een groene container krijgen voor de vakantiewoning? Wat moet ik daarvoor doen?
 • Je krijgt alleen een grijze container en groene container als je die zelf aanvraagt. Je kiest zelf het formaat: 40 liter, 140 liter of 240 liter voor de grijze container. Voor de groene container kan je kiezen tussen 40 liter, 140 liter, 240 liter of 360 liter. Als je wil dat het afval van de vakantiewoning wordt opgehaald dan vul je een aanvraagformulier in waarop je de gewenste containers aanvinkt. Klik hier voor het formulier:
  https://www.damme.be/eloketdetail/208/afval---diftar-containers-aanvragen

  Een papieren aanvraagformulier kan je vragen aan het snelloket in het Administratief Centrum Moerkerke (Vissersstraat 2A). Je kan het ingevulde formulier daar ook indienen. Je kan het ingevulde formulier ook opsturen naar de milieudienst (Vissersstraat 2A).

  Kort na de aanvraag krijg je via de post een uitnodiging om een voorschot te betalen en krijg je de gevraagde container(s) geleverd bij je vakantiewoning. Het voorschot komt op je persoonlijke DifTar-rekening.

 • Ik verkoop mijn tweede verblijf of mijn vakantiewoning. Laat ik de containers staan? Hoe krijg ik het saldo van mijn Diftar-rekening terug?
 • Je kan contact nemen met de gratis infolijn (0800 21 901) om de verkoop mee te delen en af te spreken vanaf wanneer het afval niet meer moet worden opgehaald.

  De containers zullen worden afgehaald. Je spreekt de datum daarvoor af via de gratis infolijn. De nieuwe eigenaar van het tweede verblijf of de vakantiewoning kan daarna op zijn beurt container(s) van het gewenste formaat aanvragen.

  Het resterende saldo op jouw Diftar-rekening zal worden teruggestort op jouw bankrekening, het is niet mogelijk om dit over te boeken naar jouw andere DifTar-rekening (als je die zou hebben).

De containers

 • Wat zijn de afmetingen van de containers?
 • Er zijn 3 soorten grijze containers: 40 liter, 140 liter en 240 liter. Er zijn 4 soorten groene containers: 40 liter, 140 liter, 240 liter en 360 liter.


  Container 40 liter:
  Hoogte: 49 cm
  Breedte: 48 cm
  Diepte: 30 cm

  Container 140 liter:
  Hoogte: 110 cm
  Breedte: 51 cm
  Diepte: 56 cm

  Container 240 liter:
  Hoogte: 110 cm
  Breedte: 58 cm
  Diepte: 74 cm

  Groene container 360 liter:
  Hoogte: 110 cm
  Breedte: 60 cm
  Diepte: 88 cm

 • Hoeveel weegt een lege container?
 • 40 liter container = ongeveer 3 kilo

  140 liter container = ongeveer 8,5 kilo

  240 liter container = ongeveer 10,5 kilo

  360 liter groene container = ongeveer 19 kilo

  Je betaalt alleen voor de kilo’s afval, niet voor het gewicht van de container.

 • Kan ik een tweede grote grijze container aanvragen?
 • Nee, dat kan niet. Een 240 liter container moet volstaan voor een gezin dat zijn afval sorteert.

  Heb je toch een keer meer restafval dan gewoonlijk en kan het niet in de container? Je kan tot 4 extra zakken aanbieden naast de volle container. Je mag om het even welke zak gebruiken. Maar je moet wel vooraf bellen naar de gratis infolijn 0800 21 901 om af te spreken en het aantal zakken mede te delen. Je kunt bellen tot 11 uur de werkdag voor de ophaling. Kan je echt niet bellen tijdens de uren van de infolijn (weekdagen 8.30 tot 16.30 uur, zaterdag 9 tot 12 uur). Meld dan de extra zakken via damme.mijncontainer.be. Dit moet wel gebeuren ten laatste twee werkdagen voor de ophaaldag! Vermeld duidelijk het adres en het aantal extra zakken.

  Je zet de extra zak(ken) naast je grijze container. Eerst zal de ophaaldienst je volle container wegen en leegmaken. Daarna zal de ophaler de extra zakken (een voor een of allemaal samen) in de container stoppen, de container wegen en leegmaken.

  Vermijd dat de gevulde zakken te groot zijn. IVBO zal een zak laten staan als hij niet in je container past of meer weegt dan 10 kilo.

 • Kan ik twee kleine grijze 40 liter-containers aanvragen in plaats van één grote?
 • In uitzonderlijke omstandigheden kan je twee kleine containers vragen. Bijvoorbeeld als je ver van de openbare weg woont en niet in staat bent om een grote container tot aan de weg te brengen. Je betaalt hetzelfde gebruikstarief, aanbiedtarief en gewichtstarief als voor de eerste container.

 • Kan ik een tweede groene container aanvragen?
 • Ja, dat kan als je al een 360 liter container hebt. Je betaalt hetzelfde gebruikstarief, aanbiedtarief en gewichtstarief als voor de eerste container.

 • Kan ik de grijze en groene container op slot doen?
 • Uit ervaringen in andere Vlaamse gemeenten die al langer met containers werken, weten we dat het zelden voorkomt dat iemand afval gooit in andermans container. Je kan vermijden dat het toch gebeurt als je alleen volle containers buitenzet en als je de containers na lediging door IVBO snel terug binnenhaalt.

  Als je dat wil, kan je een slot laten installeren op de container (behalve op de 40 liter container). Je betaalt daarvoor 30 euro per slot. Jij kan de container openen met een sleutel. De ophalers van IVBO hebben geen sleutel nodig. De ophaalwagen kan de container tijdens de lediging mechanisch openen.

  Let op: als je kiest voor een grijze container mét een slot kan je niet zoals de andere gezinnen na telefonische afspraak tot 4 extra zakken naast je grijze container zetten als je een keer meer afval hebt dan er in je container kan.

  Je kan een slot aanvragen via de gratis infolijn 0800 21 901.

 • Wat is het gepaste formaat voor mijn grijze container voor restafval?
 • Er zijn grijze containers van 40 liter, 140 liter en 240 liter.

  De kleine 40 liter container is bedoeld voor gezinnen die geen geschikte plaats hebben voor de standaardcontainer van 140 liter. Heb je wel plaats? Neem dan de 140 liter container, die kost je per maand niet meer dan de 40 liter. Met de 140 liter container kan je misschien al eens een ophaalbeurt overslaan. Zo vermijd je de aanbiedkost. Je kan er natuurlijk ook grotere stukken in kwijt dan in de container van 40 liter.

  In een 140 liter container kan je ongeveer evenveel afval kwijt als vroeger in 2 grote huisvuilzakken. Een grijze 140 liter container zal volstaan voor het restafval van een gezin dat goed sorteert.

  De 240 liter container zal zelden nodig zijn, en al bijna zeker niet als je ook een groene GFT-container neemt en PMD-zakken gebruikt.

  Heb je toch eens een keer meer restafval dan gewoonlijk en kan het niet in de container? Je kan tot 4 extra zakken aanbieden naast de volle container. Je mag om het even welke zak gebruiken. Maar je moet wel vooraf bellen naar de gratis infolijn 0800 21 901 om af te spreken en het aantal zakken mee te delen. Je kunt bellen tot 11 uur de werkdag voor de ophaling. Kan je echt niet bellen op de uren van de infolijn (weekdagen 8.30 tot 16.30 uur, zaterdag 9 tot 12 uur)? Meld dan de extra zakken via damme.mijncontainer.be. Dit moet wel gebeuren ten laatste twee werkdagen voor de ophaaldag! Vermeld duidelijk het adres en het aantal extra zakken.

  Je zet de extra zak(ken) naast je grijze container. Eerst zal de ophaaldienst je volle container wegen en leegmaken. Daarna zal de ophaler de extra zakken (een voor een of allemaal samen) in de container stoppen, de container wegen en leegmaken.

  Vermijd dat de gevulde zakken te groot zijn. IVBO zal een zak laten staan als hij niet in je container past of meer weegt dan 10 kilo!

  Let op: als je een slot hebt op je grijze container kan je niet zoals de andere gezinnen na telefonische afspraak extra zakken naast je container zetten als je een keer meer afval hebt dan in je container past.

 • Wat is het gepaste formaat voor mijn groene container voor GFT?
 • Er zijn groene containers van 40 liter, 140 liter, 240 liter of 360 liter.

  De draagbare 40 liter container is bedoeld voor gezinnen zonder tuin die geen plaats hebben voor de standaardcontainer van 140 liter. Heb je wel genoeg plaats? Neem dan de 140 liter container, die kost per maand niet meer dan de 40 liter.

  140 liter is de standaardgrootte en is geschikt voor groente- en fruitafval én kleine hoeveelheden tuinafval. Je kunt uiteraard nog altijd tuinafval naar het kringlooppark brengen maar dat is niet meer gratis. Sinds oktober 2020 betaal je 1 euro telkens als je tuinafval naar het kringlooppark brengt en het zelf in de container gooit. Het is daardoor voordeliger om kleine hoeveelheden tuinafval mee te geven met de groene container.

  De 240 en 360 liter-container is bedoeld voor gezinnen met een grote tuin die minder vaak met tuinafval naar het kringlooppark willen rijden.

  Er is geen enkele reden om een te grote 240 liter of 360 liter container te nemen als je vooral Groente- en Fruitafval meegeeft. Je betaalt namelijk geen aanbiedkost per keer dat je de groene container buiten zet. Een grote container die (bijna) helemaal gevuld is met Groente- en Fruitafval zal misschien te veel wegen en kan niet veilig opgetild worden door de ophaalwagen van IVBO.

 • Kan ik mijn container(s) inwisselen voor een ander formaat?
 • Je kan een wissel vragen als je na een tijd vastgesteld hebt dat je een ander containerformaat kan gebruiken. Vraag een wissel aan via de gratis infolijn 0800 21 901.

  Omwisselen van de container(s) kan één keer per kalenderjaar gratis. Voor een tweede omwisseling van de grijze of groene container binnen hetzelfde kalenderjaar gaat er 25 euro van je DifTar-rekening.

  Voor een container met een slot betaal je altijd 30 euro voor het slot, ook als je van container wisselt.

 • Mijn container is stuk, wat doe ik?
 • Meld het defect via de gratis infolijn 0800 21 901.

  De container wordt zo snel mogelijk hersteld of vervangen. Dit gebeurt gratis tenzij de schade doelbewust is aangebracht.

  Laat de container proper achter aan de straatkant op de afgesproken datum van de herstelling.

 • Mijn grijze en/of groene container is verdwenen, wat nu?
 • Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Je buur heeft hem per vergissing meegenomen.
  • De container is per ongeluk in de ophaalwagen gevallen.
  • De container is gestolen.

  Vraag eerst altijd even bij de buren of zij jouw container niet hebben gezien.

  Als de container in de ophaalwagen is gevallen, heb je een briefje in jouw brievenbus gekregen. Het kan eventueel gebeuren dat dit briefje per vergissing bij de buren is terecht gekomen. Vraag dit even na of bel naar de gratis infolijn 0800 21 901. Je krijgt in ieder geval een nieuwe container.

  Is de container spoorloos? Bel zo snel mogelijk het gratis nummer 0800 21 901 van de infolijn zodat de container geblokkeerd kan worden (tegen misbruik).

  Wat bij diefstal van een grijze of groene container?

  1. Doe een ‘niet dringende aangifte’ via het e-loket van www.politie.be (police-on-web) via het pad: Aangifte/Melding – niet dringende aangifte.
  2. De politie stelt proces-verbaal op en stuurt een attest van klachtneerlegging via e-mail door naar jou.
  3. Je stuurt het attest vervolgens door naar de leverancier op volgend emailadres ivbo@sulo.com.

  Heb je geen internetaansluiting dan kan de aangifte uitzonderlijk ook in persoon in de politiepost te Sijsele (Dorpsstraat 120) of het politiecentrum in Knokke (Van Steenestraat 10) gebeuren. Daarna bezorg je het attest van klachtneerlegging aan de gemeentelijke milieudienst in het Administratief Centrum Moerkerke (Vissersstraat 2A).

  Er wordt een nieuwe container aan huis geleverd. Zonder attest van klachtneerlegging gaat er 25 euro van je DifTar-rekening.

  Voor een slot betaal je altijd 30 euro, ook als je een nieuwe container krijgt na diefstal. Je betaalt uiteraard niets voor het slot als je container in de ophaalwagen is gevallen.

 • Ik ben de sleuteltjes van het slot op mijn container kwijtgeraakt. Wat doe ik?
 • Heb je een slot besteld en 30 euro betaald? Dan krijg je een container met slot en twee sleuteltjes. Bewaar deze sleutels los van elkaar. Ben je een sleuteltje kwijt dan heb je toch nog een sleutel in reserve.

  Ben je beide sleutels kwijt? Bel naar de gratis infolijn 0800 21 901.

  Je krijgt een datum waarop onze leverancier langskomt om de oude container te wisselen. Omwisselen van de container(s) kan één keer per kalenderjaar gratis. Voor een tweede omwisseling van de grijze of groene container binnen hetzelfde kalenderjaar gaat er 25 euro van je DifTar-rekening.

  Wil je opnieuw een container met slot? Dan betaal je daarvoor 30 euro.

 • Neem ik mijn container(s) mee als ik verhuis?
 • De containers horen bij de woning. Neem ze dus niet mee naar je nieuwe adres maar laat ze staan. IVBO zal de containers niet meer legen kort nadat je je adreswijziging aangegeven hebt bij de dienst bevolking van de gemeente of stad.

  • Je verhuist naar een andere gemeente? Dan krijg je het resterende saldo van je DifTar-rekening terugbetaald op jouw bankrekening.
  • Je verhuist naar een ander adres in Damme? Dan gebruik je verder het saldo van de DifTar-rekening op je nieuwe adres.
 • Wat gebeurt er met het slot als ik verhuis?
 • Je hebt alleen een container met slot gekregen als je dat hebt gevraagd en 30 euro betaald.

  De container (al dan niet met slot) hoort bij het huis en blijft ter plaatse.

  Een container met slot komt dus ter beschikking van de volgende bewoner. Je kan de kosten voor het slot (30 euro) niet terugkrijgen.

 • Hoe verplaats ik de container?
 • De grote containers (140, 240 en voor GFT ook 360 liter) hebben een handvat en wieltjes. Zo kan je de container vlot verrollen.

  De kleine 40 litercontainer heeft een draagbeugel. Deze container bestaat met en zonder wieltjes.

  Bij een container van 40 liter zonder wieltjes is de draagbeugel wat korter zodat dragen makkelijker is.

 • Ik woon in een appartement. Hoe krijg ik de container van de trap?
 • Je kan de 40 liter container dragen. Je kan hem ook trede per trede in rugwaartse richting (met opening deksel naar voren, handvat naar de borst) de trap afrollen. Dat kan ook met de container van 140 liter maar daarbij moet je uiteraard extra voorzichtig zijn.

 • Mag ik mijn container(s) altijd op straat laten staan?
 • De grijze en groene container mogen niet op straat staan als het geen ophaaldag is.

  Zet de container slechts buiten op het voetpad of op de berm voor je woning de dag voor de ophaling na 19 uur of, nog beter, de dag van de ophaling voor 7 uur. De ophaaldagen voor jouw straat vind je terug op de afvalkalender.

  Haal de container binnen zodra de ophaalwagen gepasseerd is of zodra je thuiskomt.

  Heb je de container buitengezet maar kom je dezelfde dag niet meer thuis? Zoek dan een andere oplossing om de container van de straat te halen. Spreek bijvoorbeeld af met buren of met familie.

 • Waar zet ik de container als het geen ophaaldag is?
 • De grijze en groene container mogen niet op straat staan als het geen ophaaldag is. Je zet de container op een plaats waar het voor jou het handigst is: een berging, balkon, kelder, tuin, ... Een schaduwrijke plaats is zeker een pluspunt om (geur)hinder te voorkomen. Je kan de container(s) eventueel buiten laten staan, maar zorg voor beschutting tegen de wind. Harde wind kan een (lege) container omverblazen. In de winter zet je de container(s) best in een vorstvrije ruimte. Zo vermijd je dat je het deksel niet kan openen omdat het vastgevroren is én vermijd je dat het afval vastvriest aan de container.

  Bewoners van een huurappartement kunnen een geschikte plaats afspreken met de eigenaar of syndicus van het gebouw. Er kan een afvallokaal beschikbaar zijn, een andere gemeenschappelijke ruimte of een berging.

 • Hoe houd ik mijn grijze container proper?
 • Iedereen moet zelf zorgen voor een propere container. Veel gezinnen verzamelen hun restafval eerst in aparte vuilnisbakjes in huis. In de handel zijn goedkope, dunne plasticzakjes te koop voor kleine vuilnisbakjes. Gooi die gevulde zakjes nadien in je grijze container. Je houdt de grijze container proper als je de zakjes vooraf sluit.

  Er zijn in de handel ook flinterdunne zakken te koop met hetzelfde volume als de container. Als IVBO de container ledigt, dan valt de zak met al het afval eruit.

  De containers zijn gemaakt van harde kunststof en kan je uitwassen. Een natte doek is vaak voldoende. Je kan de container ook uitschuren met een borstel en water. Een scheutje azijn is goed tegen geurtjes.

  Extra maatregel tegen het Coronavirus: ontsmet het handvat van de container vooraleer je deze op straat zet en ontsmet het handvat opnieuw vooraleer je de container na lediging door IVBO weer binnenhaalt.

 • Hoe houd ik mijn groene container proper?
 • Iedereen moet zelf zorgen voor een propere container. Je legt best enkele vellen krantenpapier onderaan in de groene container. De IVBO-ophaalwagen kantelt en schudt de container bij de lediging. Het krantenpapier komt makkelijk los en daardoor zal al het afval erboven uit de container vallen. Bovendien slorpt het krantenpapier vocht op dat afkomstig is van het GFT-afval. Papier bestaat uit cellulose en zal in de verwerkingsinstallatie samen met het GFT composteren.

  De containers zijn gemaakt van harde kunststof en kan je uitwassen. Een natte doek is vaak voldoende. Je kan de container ook uitschuren met een borstel en water. Een scheutje azijn bij het water is goed tegen geurtjes.

  Opgelet: plasticzakjes zijn uit den boze. Het GFT wordt namelijk gecomposteerd en plastic is zeer slecht voor de kwaliteit van de compost.

  Wat met composteerbare zakjes? Alleen zakjes met dit label zijn toegelaten.

  Zelfs zakjes met dit label zien we eigenlijk liever niet omdat de compostering te lang duurt.

  Je kan het GFT beter én goedkoper verpakken in een lege broodzak (zonder venster!) of een andere papieren zak en het zo in de groene container gooien.

  Extra maatregel tegen het Coronavirus: ontsmet het handvat van de container vooraleer je deze op straat zet en ontsmet het handvat opnieuw vooraleer je de container na lediging door IVBO weer binnenhaalt.

De ophalingen van restafval en van GFT

 • Wanneer haalt IVBO het restafval en het GFT op?
 • De ene week haalt IVBO het restafval op, de andere week het GFT. Je vindt de ophaaldagen op de jaarlijkse afvalkalender of op de Recycle-app. De ophalingen zijn gespreid over dinsdag en woensdag volgens sector

  Iedereen krijgt jaarlijks in december een nieuwe afvalkalender in de brievenbus volgens zijn sector. Nieuwe inwoners krijgen een afvalkalender bij hun inschrijving.

  Je kan de handige Recycle-app installeren op jouw smartphone. De app helpt je te herinneren wanneer je de grijze en wanneer je de groene container mag buitenzetten.

 • Moet ik om de twee weken mijn groene container buitenzetten?
 • Je laat de groene container best om de twee weken legen, zelf al is hij niet vol. Daar zijn goede redenen voor.

  GFT kan na enige tijd geurhinder geven. Denk bijvoorbeeld aan vleesresten, visresten of andere etensresten. Ook grasmaaisel begint na enkele dagen te gisten en te stinken.

  Het volume van het GFT in de container neemt af met de tijd maar het gewicht blijft. De groene container kan te zwaar worden als je hem niet tijdig leegt en voortdurend blijft vullen. De ophaalwagen van IVBO kan te zware containers niet veilig optillen.

  Het GFT wordt na ophaling verwerkt tot compost. Het eindresultaat is beter als het GFT nog vers is.

  Je betaalt geen aanbiedkosten als IVBO je groene container leegmaakt. Je betaalt alleen voor het gewicht van het GFT. Je betaalt dus niet extra omdat je de groene container om de twee weken laat legen.

 • Moet ik om de twee weken mijn grijze container buitenzetten?
 • Je hoeft niet op elke ophaaldag de grijze container op straat te zetten als je geen last hebt van geurhinder en als er nog plaats over is voor je restafval van de volgende twee weken. Je vermijdt de betaling van het aanbiedtarief als je een ophaaldag overslaat. Neem je echter geen groene container en gooi je het GFT bij het restafval? Dan riskeer je meer geurhinder in de grijze restafvalcontainer en laat je hem best wel om de twee weken leegmaken. Maar GFT bij het restafval is natuurlijk geen goed idee: als je GFT meegeeft met de grijze container leidt dat tot veel extra kilo’s duur restafval.

 • Wat doe ik als ik eens meer restafval wil meegeven dan in mijn grijze container kan?
 • Heb je eens een keer meer restafval dan gewoonlijk en kan het niet in de container? Je kan bij de eerstvolgende ophaling van het restafval tot 4 extra zakken aanbieden naast de volle grijze container (let op: dat kan niet als je een container met slot gekozen hebt).

  Je kan om het even welke zak gebruiken. Maar je moet wel vooraf bellen naar de gratis infolijn 0800 21 901 om af te spreken en het aantal zakken mee te delen. Je kunt bellen tot 11 uur de werkdag voor de ophaling. Vermeld het aantal zakken dat je meegeeft. IVBO neemt de zakken alleen mee als het aantal overeenstemt met wat je telefonisch hebt doorgegeven. Anders bestaat de kans dat iemand anders een extra zak heeft bijgezet en dat jij die kilo’s moet betalen.

  Kan je echt niet bellen op de uren van de infolijn (weekdagen 8.30 tot 16.30 uur, zaterdag 9 tot 12 uur)? Meld dan de extra zakken via damme.mijncontainer.be. Dit moet wel gebeuren ten laatste twee werkdagen voor de ophaaldag! Vermeld duidelijk het adres en het aantal extra zakken.

  Je stopt het afval in een zak die niet groter is dan de inhoud van jouw grijze container. Een zak moet immers in de container passen nadat die is leeggemaakt. Elke zak mag niet meer dan 10 kilo wegen. IVBO zal een zak laten staan als hij te zwaar is of niet in je container past!

  Eerst zal de ophaaldienst je volle container wegen en leegmaken. Daarna zal de ophaler de extra zakken (een voor een of allemaal samen) in de container stoppen, de zakken wegen en de container leegmaken. Op die manier wordt het gewicht van de extra zakken geregistreerd via de chip van de grijze container.

  Als je merkt dat je vaak meer restafval hebt dan in je container kan, dan vraag je beter via de gratis infolijn 0800 21 901 dat je container gewisseld wordt voor een groter exemplaar. Eén wissel per kalenderjaar is gratis. Per extra wissel binnen het kalenderjaar betaal je 25 euro.

 • Mag ik een oude gele (of groene) huisvuilzak met opdruk ‘IVBO-Damme’ naast mijn grijze container zetten als ik meer restafval wil meegeven dan in mijn grijze container kan?
 • Je kan bij de ophaling van het restafval wel tot 4 extra zakken aanbieden naast de volle grijze container als je eens meer restafval hebt dan gewoonlijk. (let op: dat kan niet als je een container met slot gekozen hebt).

  Je stopt het afval in (om het even welke) zak die niet groter is dan de inhoud van jouw grijze container. Je zou daarvoor dus ook je overtollige gele (of groene) huisvuilzakken kunnen gebruiken. Maar de ophaaldienst zal daarmee precies hetzelfde doen als met andere extra zakken.

  Eerst zal de ophaaldienst je volle container wegen en leegmaken. Daarna zal de ophaler de extra gele (of groene) zakken in de container stoppen, de zakken wegen en de container leegmaken. Op die manier wordt het gewicht van de extra gele (of groene) zakken geregistreerd via de chip van de grijze container.

  Je moet dus vooraf tijdig bellen naar de gratis infolijn 0800 21 901 om af te spreken, ook als je oude gele (of groene) huisvuilzakken met opdruk ‘IVBO-Damme’ naast je container wil zetten. Je kunt bellen tot 11 uur de werkdag voor de ophaling. Kan je echt niet bellen op de uren van de infolijn (weekdagen 8.30 tot 16.30 uur, zaterdag 9 tot 12 uur)? Meld dan de extra zakken via damme.mijncontainer.be. Dit moet wel gebeuren ten laatste twee werkdagen voor de ophaaldag! Vermeld duidelijk het adres en het aantal extra zakken.

  Je kunt dus niet de aankoopprijs van de oude huisvuilzakken terugwinnen door ze te gebruiken naast de grijze container.

 • Wat doe ik als ik eens meer GFT heb dan in mijn groene container kan?
 • Het is niet toegelaten extra zakken met GFT aan te bieden naast de volle groene container. Je kunt grote hoeveelheden tuinafval wel naar het kringlooppark in Moerkerke brengen. Je betaalt daarvoor telkens 1 euro als je het tuinafval zelf de trap opdraagt en in de container gooit. Je betaalt meer als je het tuinafval op de vloer stort: 2 euro tot 1 kubieke meter en 4 euro voor 1 tot 2 kubieke meter.

  Met groente- en fruitafval kan je niet terecht op het kringlooppark.

 • Waar zet ik de container klaar voor de ophaling en waar let ik op?
 • Zet de container op een vlakke ondergrond buiten op het voetpad of op de berm voor je woning

  Plaats de container zo dat de medewerker van de ophaaldienst IVBO het handvat waarmee de container wordt verplaatst makkelijk kan vastgrijpen. Richt dus dit handvat naar de straat, niet naar de gevel. Twijfel je nog? Op de sticker op de container staat de goede richting aangegeven

  Zorg dat het deksel van de container dicht is, dat is belangrijk voor een correcte en nauwkeurige weging. Heb je een container met slot gekozen? Dan zet je de container gesloten buiten. Haal het sleuteltje uit het slot.

 • Wanneer zet ik de container buiten en haal ik hem weer binnen?
 • Zoek de ophaaldagen op de afvalkalender of op de Recycle-app.

  Zet de container buiten na 19 uur de dag voor de ophaling of, nog beter, de dag van de ophaling voor 7 uur.

  Haal de container binnen zodra de ophaalwagen gepasseerd is of zodra je thuiskomt.

  Heb je de container buitengezet maar kom je dezelfde dag niet meer thuis? Zoek dan een andere oplossing om de container van de straat te halen. Spreek bijvoorbeeld af met buren of met familie.

 • Kan ik grote stukken restafval aanbieden in mijn grijze container?
 • In een grijze restafvalcontainer kan je alleen kwijt wat erin past (met het deksel toe). Stukken die er niet in passen, kan je kwijt als grofvuil. Grofvuil kan je naar het kringlooppark brengen (betalend) of laten ophalen door IVBO (betalend en op vaste dagen na afroep – zie de jaarlijkse afvalkalender).

 • Kan ik grote stukken GFT aanbieden in mijn groene container?
 • In een groene GFT-container kan je alleen kwijt wat erin past (met het deksel toe). Dikke takken en wortels mogen niet in de container. Dikke takken, wortels en andere grote stukken tuinafval kan je naar het kringlooppark brengen (betalend).

  Er bestaat allicht maar weinig groente- en fruitafval dat niet in een (zelfs kleine 40 liter) container past. Je kunt groente- en fruitafval in stukken snijden voor je het in de container gooit.

 • Hoe vermijd ik dat iemand anders afval dumpt in mijn container?
 • Iemand anders mag uiteraard geen afval in jouw container dumpen. Je kan vermijden dat het toch gebeurt als je alleen volle containers buiten zet en als je de containers na lediging door IVBO snel weer binnenhaalt.

  Uit ervaringen in andere Vlaamse gemeenten die al langer met containers werken, weten we dat het zelden voorkomt dat iemand afval gooit in andermans container.

  Als je dat wil, kan je een slot laten installeren op de container (behalve op de 40 liter container). Je betaalt daarvoor 30 euro per container. Maar let op: als je later een grotere of kleinere container wil, dan betaal je opnieuw 30 euro als je weer een container met slot wil.

  Jij kan de container openen met een sleutel. De ophalers hoeven geen sleutel te gebruiken. De ophaalwagen kan de container tijdens de lediging mechanisch openen zonder sleutel.

  Je kan een slot aanvragen via de gratis infolijn 0800 21 901.

  Let op: als je een slot hebt op je grijze container kan je niet zoals de andere gezinnen na telefonische afspraak tot 4 extra zakken naast je container zetten als je een keer meer afval hebt dan in je container kan.

 • Ik heb een slot op de container. Mag ik mijn container gesloten aanbieden?
 • Je kunt het sleuteltje alleen losmaken als de container gesloten is. We raden uiteraard af om het sleuteltje te laten zitten als je de container buiten op straat zet voor de ophaling.

  De container zal dus gesloten zijn als hij op straat staat voor de ophaling. Dat is geen probleem. De ophalers hebben geen sleutel nodig. De ophaalwagen kan de container tijdens de lediging mechanisch openen.

 • Ik ga op reis. Hoe kan ik mijn container laten ledigen tijdens mijn afwezigheid?
 • Het is niet toegelaten om de container lang voor de ophaling op straat klaar te zetten. Vertrek je op reis en wil je dat de container toch geledigd wordt? Schakel dan iemand anders in die jouw container buiten zet en opnieuw binnenhaalt.

 • Mijn grijze container werd niet leeggemaakt, wat nu?
 • Bood je de container niet tijdig aan? Stond de container niet op de juiste plaats? Voldeed de inhoud niet aan de inzamelregels? Was de container overvol zodat het deksel niet dicht kon? Staat het saldo op je DifTar-rekening te ver onder nul? Dat zijn voorbeelden van redenen waarom IVBO jouw container niet heeft leeggemaakt.

  De ophaaldienst zal een label aan de container hangen met de reden waarom de container niet is leeggemaakt.

  Hangt er geen label aan de container en wil je weten waarom de container niet is leeggemaakt? Bel de gratis infolijn 0800 21 901. De medewerker van de infolijn zal navraag doen en je informeren.

  Je betaalt geen aanbiedkosten als de ophaaldienst jouw grijze container niet aan de ophaalwagen gehangen heeft. Je betaalt wel de aanbiedkosten (0,50 euro) als IVBO geprobeerd heeft de grijze container leeg te maken maar het afval niet uit de container is gevallen (bijvoorbeeld omdat het vastgevroren was of te hard aangedrukt).

 • Mijn grijze container werd niet helemaal leeggemaakt, wat nu?
 • De IVBO-ophaalwagen kantelt en schudt de container om die leeg te maken en dat volstaat normaal gezien.

  Zo zorg je dat de grijze container helemaal leeggemaakt wordt:

  • Duw het afval in de container niet hard aan.
  • Duw geen stukken die net te groot zijn in de container.
  • Leg enkele vellen krantenpapier onderaan in de grijze container. Een stuk krant komt makkelijk los en bijgevolg zal al het afval erboven uit de container vallen.
  • Zet de container in de winter tussen twee ophaalbeurten binnen in een vorstvrije ruimte (berging, garage) en zet de container pas de dag van de ophaling buiten.
  • Verzamel je restafval eerst in aparte vuilnisbakjes binnen in huis. In de handel zijn goedkope, dunne plastic zakjes te koop voor gebruik in kleine vuilnisbakjes. Gooi die gevulde zakjes nadien in je grijze container (en giet ze niet uit in de container).

  Is er toch restafval vast blijven zitten na de ophaalronde? Maak je geen zorgen: je betaalt niet voor wat achtergebleven is. Maak zelf het restafval los. Zo ben je er zeker van dat IVBO de container bij de volgende keer wel helemaal kan leegmaken.

 • Mijn groene container werd niet leeggemaakt, wat nu?
 • Bood je de container niet tijdig aan? Stond de container niet op de juiste plaats? Voldeed de inhoud niet aan de inzamelregels? Was de container overvol zodat het deksel niet toe kon? Staat het saldo op je DifTar-rekening te ver onder nul? Dat zijn geldige redenen waarom IVBO jouw container niet heeft geledigd.

  Wil je weten waarom de container niet is leeggemaakt? Bel de gratis infolijn 0800 21 901. De medewerker van de infolijn zal navraag doen en je informeren.

 • Mijn groene container werd niet helemaal leeggemaakt, wat nu?
 • De IVBO-ophaalwagen kantelt en schudt de container om die leeg te maken en dat volstaat normaal gezien om de container helemaal leeg te maken.

  Zo zorg je dat de groene container helemaal leeggemaakt wordt:

  • Duw het afval in de container niet aan.
  • Leg enkele vellen krantenpapier onderaan in de groene container. Een stuk krant komt makkelijk los en bijgevolg zal al het afval erboven uit de container vallen.
  • Zet de container in de winter tussen twee ophaalbeurten binnen in een vorstvrije ruimte (berging, garage) en zet de container pas de dag van de ophaling buiten. Heb je geen plaats in een vorstvrije ruimte? Leg dan bij vriesweer niet alleen krantenpapier onderaan de container maar ook hier en daar wat krantenpapier of huishoudpapier tussen het GFT.
  • Verpak het GFT in lege broodzakken (zonder venster) of andere papieren zakken voordat je het in de groene container gooit. Ook composteerbare zakjes met dit label zijn toegelaten.

   Maar eigenlijk zien we composteerbare zakjes liever niet. Zelfs als ze dit label dragen, duurt de compostering te lang.

  Is er toch GFT vast blijven zitten na de ophaalronde? Maak je geen zorgen: je betaalt niet voor wat achtergebleven is. Maak zelf het GFT los. Zo ben je er zeker van dat IVBO de container de volgende keer wel helemaal kan leegmaken.

De betaling

 • Hoeveel betaal ik voor de grijze container en voor het restafval dat ik meegeef?
 • Je koopt de container niet aan maar betaalt een klein bedrag per maand voor het gebruik. Je betaalt ook een kleine aanbiedkost per keer dat IVBO de container leegmaakt. Maar het belangrijkste: je betaalt voortaan een tarief per kilo afval. Daarom weegt de ophaalwagen voor elke lediging de volle container, na de lediging weegt hij de lege container. Dit betekent dat je niet betaalt voor afval dat eventueel bij lediging in de container achterblijft.

  Betalen voor het gewicht is een eerlijk systeem want IVBO rekent de kosten voor de verbranding van het restafval per gewicht aan het stadsbestuur aan.

  Gebruikstarief per maand Aanbiedtarief per lediging Gewichtstarief per kilo
  Restafval 80 cent voor de 40 en voor de 140 liter container
  85 cent voor de 240 liter container
  50 cent 15 cent voor de eerste 50 kilo per gedomicilieerd gezinslid per jaar
  25 cent boven de grens van 50 kilo per gezinslid per jaar

  Het aantal gezinsleden dat op 1 januari in de woning is ingeschreven, bepaalt hoeveel kilo restafval jouw gezin in het nieuwe jaar kan meegeven aan het goedkoopste tarief van 15 cent per kilo. Is er niemand ingeschreven in de woning dan betaal je vanaf de eerste kilo 25 cent.

  Als je in de loop van het jaar in Damme komt wonen, bepaalt het aantal gezinsleden op de dag van de eerste inschrijving hoeveel kilo restafval jouw gezin in dat jaar kan meegeven aan het goedkoopste tarief van 15 cent per kilo.

 • Hoeveel betaal ik voor de groene container en voor het GFT dat ik meegeef?
 • Je koopt de container niet aan maar betaalt een klein bedrag per maand voor het gebruik. Er is geen aanbiedkost per keer dat IVBO de container leegmaakt. Je betaalt wel een tarief per kilo GFT. Daarom weegt de ophaalwagen voor elke lediging de volle container, na de lediging weegt hij de lege container. Dit betekent dat je niet betaalt voor GFT dat eventueel bij lediging in de container achterblijft.

  Betalen voor het gewicht is een eerlijk systeem want IVBO rekent de kosten voor de verwerking van het GFT per gewicht aan het stadsbestuur aan. Het tarief voor GFT is veel lager dan voor restafval. Je hebt er dus voordeel bij als je het GFT niet met het restafval meegeeft.

  Gebruikstarief per maand Aanbiedtarief per lediging Gewichtstarief per kilo
  GFT 40 cent voor de 40 en voor de 140 liter container
  45 cent voor de 240 liter container
  50 cent voor de 360 liter container
  Niets 10 cent
 • Hoeveel kan ik besparen door het GFT niet met het restafval mee te geven?
 • Het tarief voor GFT is veel lager dan voor restafval. Je hebt er dus voordeel bij als je het GFT niet met het restafval meegeeft.

  Een voorbeeld:

  Gezin A met 4 personen geeft in een jaar 400 kilo restafval mee in de grijze container. Het gezin neemt geen groene container. De 400 kilo restafval bestaat voor 100 kilo uit GFT. Het gezin A betaalt 200 kilo restafval aan 15 cent/kilo en 200 kilo restafval aan 25 cent/kilo. Gezin A betaalt dus 30 euro + 50 euro = 80 euro.

  Gezin B bestaat ook uit 4 personen en heeft evenveel afval als gezin A. Gezin B geeft 100 kilo GFT niet mee in de grijze container maar wel in de groene container. Gezin B betaalt 200 kilo restafval aan 15 cent/kilo en 100 kilo restafval aan 25 cent/kilo. Het gezin betaalt 30 euro + 25 euro = 55 euro voor restafval. Daarnaast betaalt het gezin B 100 kilo GFT aan 10 cent/kilo = 10 euro. Gezin B betaalt dus in totaal 65 euro.

  Gezin B betaalt dus 15 euro minder dan gezin A dat zijn GFT wel nog meegeeft met het restafval in de grijze container. Voor het gebruik van een standaard groene GFT-container zal gezin B wel nog 4,80 euro extra per jaar betalen. In totaal betaalt gezin B dankzij de GFT-container in één jaar 10,20 euro minder dan gezin A dat zijn GFT meegeeft met het restafval in de grijze container. De besparing kan nog groter zijn als gezin B al eens een ophaling van restafval laat passeren en zo de aanbiedkost vermijdt.

 • Rekent de stad via het DifTar-tarief de volledige kostprijs van de ophaling en verwerking door aan de gezinnen?
 • Een gezin betaalt via het DifTar-tarief maar een deel van de kostprijs van de ophaling en verwerking van restafval en GFT. Als de stad de kostprijs zou doorrekenen, zou een gezin meer betalen voor restafval en voor GFT.

 • Welke aangepaste tarieven zijn er voor chronisch incontinente personen, stomapatiënten en thuisdialyse patiënten?
 • Er zijn aangepaste tarieven voor restafval van gedomicilieerde gezinnen met een chronisch incontinente persoon, een stomapatiënt of een thuisdialyse patiënt.

  Zij betalen geen aanbiedkost voor restafval zodat ze zonder extra kost om de twee weken de grijze container kunnen buiten zetten.

  Het gewichtstarief verhoogt niet boven 50 kilo per jaar per gezinslid zodat ze meer restafval kunnen kwijtraken aan het laagste tarief.

  De aangepaste tarieven gelden niet voor mensen die in een rusthuis verblijven.

  Als bewijs moeten de chronisch incontinente personen, stomapatiënten en thuisdialyse patiënten een recent door een dokter ondertekend formulier bezorgen aan het stadsbestuur waaruit blijkt dat ze chronisch incontinent zijn, stomapatiënt of thuisdialyse patiënt. Je kan dit formulier in een gesloten enveloppe afgeven aan de snelbalie van het Administratief Centrum Moerkerke (Vissersstraat 2A) of het opsturen naar De Milieudienst, Administratief Centrum Moerkerke (Vissersstraat 2A) of het inscannen en mailen naar milieudienst@damme.be

  Je moet op het einde van elk kalenderjaar een nieuw bewijs indienen. Heb je voor het eerst een bewijs ingediend? Je hoeft op het einde van dat jaar nog geen nieuw formulier in te dienen. We verwachten slechts een nieuw recent door een dokter ondertekend formulier voor het einde van het daaropvolgende jaar.

 • Hoe verloopt de eerste betaling?
 • Nieuwe inwoners krijgen per brief een uitnodiging om een voorschot te betalen. Dit voorschot bedraagt 30 euro + 10 euro per gedomicilieerd gezinslid. Dit voorschot komt op jouw persoonlijke DifTar-rekening.

  Je betaalt het voorschot niet op het gewone rekeningnummer van stad Damme maar op de rekening ‘afvalcontainer Damme’. Gebruik dus het rekeningnummer dat vermeld is op de betalingsuitnodiging. Vul bij de betaling de correcte gestructureerde mededeling in zoals die vermeld is op de betalingsuitnodiging.

 • Hoe verlopen de volgende betalingen nadat ik de eerste keer een voorschot heb betaald?
 • Er gaat een bedrag van jouw DifTar-rekening:

  • Op de eerste dag van elke maand: het gebruikstarief.
  • Telkens IVBO jouw grijze container leegmaakt: het aanbiedtarief.
  • Telkens IVBO jouw grijze of groene container leegmaakt: het gewichtstarief.

  Je ontvangt een nieuwe betalingsuitnodiging telkens het saldo op je DifTar-rekening onder 15 euro zakt. Als je niet betaalt dan worden de containers niet meer leeggemaakt als jouw saldo te negatief wordt.

  Het bedrag voor elke nieuwe betalingsuitnodiging zal worden berekend op basis van jouw verbruik in de voorbije maanden. Het is de bedoeling dat elke betaling volstaat voor ongeveer 6 maanden.

  Je betaalt niet op het gewone rekeningnummer van stad Damme maar op de rekening ‘afvalcontainer Damme’. Gebruik dus het rekeningnummer dat vermeld is op de betalingsuitnodiging. Vul bij de betaling de correcte gestructureerde mededeling in zoals die vermeld is op de betalingsuitnodiging.

 • Hoelang wordt de container nog leeggemaakt na overlijden van iemand die alleen woont?
 • Na het overlijden van iemand die alleen woont, sturen we een brief naar de nabestaanden (op het adres van de overledene). Vanaf een maand na verzending van de brief maakt IVBO de container niet meer leeg tenzij de nabestaanden via de gratis infolijn 0800 21 901 vragen om die termijn te verlengen.

  De nabestaanden kunnen ook vragen om de DifTar-rekening al meteen af te sluiten als ze niet van plan zijn om nog afval aan te bieden.

  Opgelet: In alle gevallen, dus ook na overlijden, stopt de afvalophaling als het saldo op de DifTar-rekening zakt tot nul euro.

 • Hoelang wordt de container nog leeggemaakt na overlijden van een samenwonende referentiepersoon (gezinshoofd)?
 • De DifTar-rekening staat op naam van de referentiepersoon (gezinshoofd).

  Na het overlijden van de referentiepersoon (gezinshoofd) blijft IVBO de container ledigen zolang er een positief saldo is op de DifTar-rekening.

  Bij overlijden van een referentiepersoon doet de dienst Burgerzaken van de stad het nodige om binnen de week de referentiepersoon op dit adres te wijzigen. De nieuwe referentiepersoon wordt houder van de DifTar-rekening.

 • Wat gebeurt er met mijn DifTar-rekening als ik verhuis naar een adres buiten Damme en dus definitief geen gebruik meer zal maken van de containers?
 • Als je verhuist naar een adres buiten Damme, zal je DifTar-rekening afgesloten worden. Op dat moment wordt er een eindafrekening gemaakt. Die eindafrekening krijg je per brief of per mail. Een positief saldo krijg je terugbetaald op je rekening. Heb je een negatief saldo dan zal aan jou gevraagd worden het tekort te betalen.

 • Wat kost het leegmaken van mijn grijze container?
 • De kost voor het leegmaken van de grijze container bestaat uit twee delen:

  • Een halve euro iedere keer als IVBO jouw grijze container voor restafval leegmaakt. Dit noemen we het aanbiedtarief. Je spaart dus geld als je de grijze container niet laat ledigen omdat er nog plaats over is voor je restafval van de volgende twee weken.
  • 15 cent per kilo voor de eerste 50 kilo per gedomicilieerd gezinslid. Voor alles boven 50 kilo per gezinslid betaal je 25 cent per kilo.
 • Is minder dan 50 kilo restafval per jaar mogelijk zodat ik al mijn restafval kwijt kan aan het lage tarief van 15 cent per kilo?
 • Je betaalt het minst voor je restafval als je per kalenderjaar niet meer dan 50 kilo per gedomicilieerd gezinslid in de grijze container aanbiedt. Zo belonen we de gezinnen die zich inspannen om afval te voorkomen en te sorteren. Minder dan 50 kilo restafval per persoon is mogelijk als je zo weinig mogelijk restafval meegeeft. Het blijkt ook uit de cijfers dat ongeveer 30 procent van de gezinnen daarin slagen.

  Houd dus recycleerbaar afval uit de grijze container. Dat is echt heel wat: niet alleen papier, karton, glas, GFT en PMD maar ook afgedankte elektrische en elektronische apparaten en (herbruikbaar én niet herbruikbaar) textiel.

 • Hoeveel restafval kan ik kwijt aan het lage tarief van 15 cent per kilo als ik pas in de loop van het jaar in Damme kom wonen?
 • Je betaalt altijd 15 cent per kilo voor de eerste 50 kilo restafval per gedomicilieerd gezinslid. Als je dus pas in de loop van het jaar in Damme komt wonen, kan je in het lopende jaar makkelijker al je restafval kwijt aan 15 cent per kilo.

 • Wat kost het leegmaken van mijn groene container?
 • Voor het leegmaken van je groene container betaal je alleen een bedrag per kilo GFT. Je betaalt 10 cent per kilo. Je betaalt geen aanbiedtarief als IVBO je groene container leegmaakt. Je kunt dus zonder meerprijs je groene container om de twee weken laten ledigen, ook al is hij niet helemaal vol. Zo vermijd je eventuele geurhinder en voorkom je dat de container te zwaar wordt. De ophaaldienst kan te zware containers niet leegmaken.

 • Wordt het afval nauwkeurig gewogen zodat ik niet te veel betaal?
 • De weeginstallatie op de ophaalwagen is geijkt volgens de geldende wetgeving. De volle container wordt voor de lediging gewogen, de lege container na de lediging. Je betaalt dus niet voor afval dat eventueel bij lediging in de container achterblijft. Het is wel belangrijk dat je de container aanbiedt met het deksel toe. Alleen zo is een correcte en nauwkeurige weging mogelijk.

 • Hoe vermijd ik geur- en andere hinder door etensresten?
 • Etensresten die niet in de groene GFT-container mogen (denk aan visgraten, mosselschelpen of beentjes van kip bijvoorbeeld) kan je eventueel invriezen en in de grijze container gooien vlak voor je hem buiten klaar zet voor de ophaling. Zo vermijd je geurhinder.

  Kleine hoeveelheden vleesresten mogen wel in de groene GFT-container. Dat kan na enige tijd, zeker bij warm weer, leiden tot maden in de container. Je kan vleesresten eventueel invriezen en in de groene container gooien vlak voor je hem buiten zet voor de ophaling. Zo vermijd je geurhinder en maden. Zie je het niet zitten om vleesresten in te vriezen? Dan kan je vleesresten de ene week meegeven in de groene container en de andere week in de grijze container.

 • Hoe betaal ik het minst voor mijn afval?
 • Restafval

  Geef zo weinig mogelijk restafval mee.

  Houd dus recycleerbaar afval uit de grijze container. Dat is echt heel wat: niet alleen papier, karton, glas en PMD maar ook afgedankte elektrische en elektronische apparaten en (herbruikbaar én niet herbruikbaar) textiel. Er zijn aparte ophalingen voor papier, karton en PMD. Het andere recycleerbare afval breng je naar het kringlooppark.

  Vergeet niet: GFT is zwaar. Je zal het minste betalen als je het GFT uit de grijze container houdt. Dat kan als je groente-, fruit- en tuinafval thuis composteert of de groene container consequent gebruikt. Met grote hoeveelheden tuinafval kan je ook terecht op het kringlooppark.

  Nog beter dan recycleren is afval voorkomen:

  • Vermijd wegwerpproducten (bestek, bekers, …).
  • Koop kwaliteitsvolle producten, onderhoud en repareer ze zodat ze langer meegaan.
  • Gebruik een eigen boodschappentas.
  • Koop niet meer bederfelijk voedsel aan dan je op kunt eten vóór de houdbaarheidsdatum.
  • Koop op maat en haal geen spullen in huis die je niet echt nodig hebt.
  • Huur of leen spullen die je maar zelden nodig hebt.
  • Gooi geen spullen weg die nog in uitstekende staat zijn maar schenk ze aan het kringloopcentrum. Je kunt deze herbruikbare spullen afgeven in ons kringlooppark.

  Je betaalt een halve euro telkens je de grijze container laat ledigen. Zet de grijze container alleen buiten voor een ophaling als er geen plaats meer over is voor je restafval van de volgende twee weken of als je last hebt van geurhinder.


  GFT

  Groente- en fruitafval kan je thuis composteren samen met (het meeste) tuinafval. Ook kippen lusten wel groente- en fruitafval en ook etensresten.

  Nog beter is groente- en fruitafval voorkomen:

  • Koop niet meer dan je kunt opeten.
  • Kies de ideale bewaarplaats voor verse groenten en fruit. Meestal is dat de groente- en fruitbak in de koelkast. Tropisch fruit zoals bananen, ananas, mango worden het best bewaard op kamertemperatuur.

  Tomaten houd je het best uit de koelkast want daar verliezen ze hun smaak. Aardappelen horen thuis in een koele berging of kelder.

  Restjes van een warme maaltijd laat je afkoelen en zet je binnen twee uur afgedekt in de koelkast. Eet het restje op binnen twee dagen en pas nadat je het grondig hebt opgewarmd.

  Heb je op het einde van de dag brood over? Het kan heel goed bewaard worden in de diepvriezer.


  Tuinafval

  Breng je soms minder dan 10 kilo tuinafval naar het kringlooppark? Het is voordeliger als je kleine hoeveelheid meegeeft met de GFT-ophaling. Vanaf oktober 2020 betaal je namelijk 1 euro telkens als je tuinafval naar het kringlooppark brengt en het zelf in de container gooit. Je betaalt meer als je het tuinafval op de vloer stort: 2 euro tot 1 kubieke meter en 4 euro voor 1 tot 2 kubieke meter.

  Nog beter is tuinafval voorkomen:

  • Gebruik een mulchmaaier of maairobot om je gazon te maaien. Daarbij wordt het grasmaaisel niet opgevangen maar fijn versnipperd zodat het kan blijven liggen en verteren. Het verbetert de bodem en is goed voor de kwaliteit van het gazon.
  • Vorm (een deel van) je gazon om tot een bloemenweide.
  • Kies bomen en struiken met een beperkte snoei.
  • Vermijd te sterke groeiers en woekeraars.
  • Strooi blaadjes of fijn haagscheersel op de grond tussen vaste planten of heesters. Die strooisellaag beschermt en verbetert de tuingrond en wordt langzaam door het bodemleven afgebroken