Wat is?

 • Wat is restafval?
 • We zamelen heel wat afgedankte producten apart in om ze te recycleren tot nieuwe materialen. Denk aan papier, glas, PMD enzovoort. Er is echter een rest die niet gerecycleerd kan worden, daarom de naam restafval. Restafval is dus wat overblijft nadat je zo goed mogelijk je afval hebt gesorteerd voor de gescheiden inzameling. Dat restafval gaat naar de verbrandingsoven. Het gaat dus om brandbaar afval. Daarom kan je geen vloeistoffen meegeven met de restafvalophaling.

  IVBO haalt tot eind september 2020 restafval op in gele (of groene voor de bedrijven) afvalzakken. Vanaf 1 oktober 2020 gebruiken we in Damme geen zakken meer maar containers. Stukken restafval die te groot zijn voor de afvalzak/ de container noemen we grofvuil. Je kan stukken grofvuil laten ophalen door IVBO (betalend en op vaste dagen na afroep – zie de jaarlijkse afvalkalender) of ze naar het kringlooppark brengen (betalend).

 • Wat is recyclage?
 • Een product heeft al een hele weg afgelegd als het in de winkel terechtkomt. Het begint met de ontginning van grondstoffen, vervolgens de productie van materialen en daarna de verwerking tot producten. De omzetting van grondstoffen naar een materiaal vraagt vaak ontzettend veel energie. Denk aan de hoogovens voor de productie van ijzer uit ijzererts.

  Als we een product na gebruik definitief afdanken, hoeft het lang niet altijd verbrand of gestort als afval. De materialen in het product kunnen vaak opnieuw gebruikt worden. We spreken over ‘recyclage’ tot nieuw materiaal. Anders gezegd: we brengen de materialen weer in de kringloop. Dat spaart grondstoffen én de energie die nodig is om nieuw ontgonnen grondstoffen om te zetten naar een materiaal. Soms kan een materiaal telkens opnieuw in de kringloop gebracht worden zonder kwaliteitsverlies (bijvoorbeeld metaal en glas). Soms kan het maar een beperkt aantal keer (bijvoorbeeld papier).

  Om recyclage mogelijk te maken, zamelen we de afgedankte producten zo veel mogelijk gescheiden in: je gooit ze niet allemaal samen maar sorteert per soort (papier bij papier, glas bij glas, enzovoort) en maakt gebruik van de gescheiden (= “selectieve”) inzameling.

 • Wat is het kringlooppark?
 • Vroeger sprak men vaak over een containerpark, vandaag over een recyclagepark. In Damme gebruiken we de benaming “kringlooppark”. Je kunt op ons kringlooppark in de Kalkersstraat in Moerkerke terecht met allerlei afgedankte producten die na recyclage weer als materiaal in de kringloop terechtkomen.

 • Wat is GFT?
 • GFT staat voor Groente-, Fruit- en Tuinafval. Maar eigenlijk dekt deze naam niet alles.

  Wat mag je meegeven met de GFT-inzameling?

  Niet alleen schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen maar ook dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten, broodresten, koffiedik, papieren koffiefilters, losse thee, noten, pitten, vlees- en visresten, kaasresten, eieren, eierschalen.

  Niet alleen grasmaaisel, fijn tuin- en snoeiafval maar ook kamer- en tuinplanten (inbegrepen de potgrond), schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout, mest van kleine huisdieren.

  GFT is composteerbaar afval. Papier bestaat uit cellulose en is ook composteerbaar. Het is natuurlijk de bedoeling om papier mee te geven met de gescheiden inzameling van papier- en karton om er nieuw papier en karton van te maken. Maar vervuild papier van de keukenrol geef je beter mee met het GFT. Je mag ook gerust enkele vellen krantenpapier onder in de groene GFT-container leggen. De ophaalwagen kantelt en schudt de container bij de lediging. Het krantenpapier komt makkelijk los en daardoor zal al het afval erboven uit de container vallen. Bovendien slorpt het krantenpapier vocht op dat afkomstig is van het GFT-afval.

 • Wat is geen GFT al zou je misschien kunnen denken van wel?
 • Horen niet bij het GFT:

  • Schelpen van mosselen, oesters, …
  • Kattenbakvulling en vogelkooizand
  • Vloeistoffen zoals soep, melk, koffie, …
  • Mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden
  • Theezakjes en koffiepads (omdat ze plastic bevatten zelfs al zie je dat niet).

  Ook composteerbare zakjes zien we liever niet omdat er veel verwarring bestaat over welke zakjes wel of niet echt composteerbaar zijn. Zelfs als de zakjes wel voldoen aan alle vereisten duurt het erg lang vooraleer ze composteren.

 • Wat is IVBO?
 • IVBO staat voor Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland. IVBO is opgericht door stad Brugge en acht omliggende gemeenten waaronder Damme. De ophaalwagens van IVBO halen bij jou thuis onder meer restafval op. Dat restafval brengen ze naar de verbrandingsoven van IVBO in de Pathoekeweg in Brugge.

 • Wat is DifTar?
 • Gedifferentieerd tarief voluit gezegd. Een ingewikkelde term voor iets simpels: je betaalt voor je afval volgens het gewicht.

  Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen.

  Ook met het tarief belonen we de gezinnen die zo goed mogelijk sorteren en hun restafval beperken. Je betaalt namelijk minder voor een kilo GFT dan voor een kilo restafval. Je betaalt, bekeken over een kalenderjaar, ook minder voor de eerste 50 kilo restafval per (gedomicilieerd) gezinslid.

 • Wat is een DifTar-rekening?
 • Je kan maar gebruik maken van de ophaling van restafval en GFT als je vooraf betaalt. Het geld dat je vooraf betaalt, komt op jouw individuele DifTar-rekening. Er gaat een bedrag van jouw DifTar-rekening telkens er een kost wordt aangerekend.

  Je ontvangt een nieuwe betalingsuitnodiging telkens het saldo op je DifTar-rekening onder 15 euro zakt. Als je niet betaalt dan worden de containers niet meer leeggemaakt zodra jouw saldo zakt tot 0 euro.

Algemene info

 • Hoe verloopt de afvalinzameling in Damme vanaf oktober 2020?
 • IVBO haalt vanaf 1 oktober 2020 overal in Damme het huishoudelijk restafval en het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) op aan huis. Je biedt dit afval aan in containers. De ene week haalt IVBO het restafval op, de andere week het GFT. Voor de betaling passen we het DifTar-principe toe. DifTar staat voor gedifferentieerd tarief. Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen.

  Elke container heeft een chip. Voor en na elke lediging weegt de ophaalwagen van IVBO de container. Het nettogewicht wordt aangerekend.

 • Wat gebeurt er met het ingezamelde Groente-, Fruit- en Tuinafval?
 • Het ingezamelde GFT gaat naar een professionele vergistingsinstallatie en wordt verwerkt tot compost, een prima bodemverbeteraar. Bij de verwerking van het GFT wordt ook groene stroom geproduceerd.

 • Wat gebeurt er met het ingezamelde restafval?
 • Het ingezamelde restafval gaat naar de professionele verbrandingsoven van IVBO in Brugge. Bij de verbranding van het restafval wordt niet alleen elektriciteit maar ook groene warmte geproduceerd, onder meer voor het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan in Brugge. Alleen de metalen worden na de verbranding van het restafval nog gerecupereerd. De andere materialen zijn definitief verloren voor recyclage.

 • Waarom zamelt Damme vanaf oktober 2020 GFT in en waarom past Damme DifTar toe?
 • De gemiddelde Dammenaar veroorzaakte in 2019 ruim 148 kilo restafval en bijna 40 kilo grofvuil. Restafval, grofvuil en gemeentevuil, samen meer dan 189 kilo per inwoner, gaat naar de verbrandingsoven. Dat is te veel. Voor een stad als Damme moet minder dan 152 kilo per inwoner haalbaar zijn. Dat is ook wat de Vlaamse overheid van ons verwacht.

  Er komt nog te veel recycleerbaar afval bij het restafval terecht. Dat moet anders. Uit de ervaringen van andere Vlaamse gemeenten blijkt dat we de hoeveelheid restafval sterk kunnen verminderen door het Groente-, Fruit- en Tuinafval apart in te zamelen én door het afval te wegen voor een correcte aanrekening van de prijs (het DifTar-principe). DifTar staat voor gedifferentieerd tarief en brengt het principe ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk. De eerlijkste manier om DifTar toe te passen, is om het aangeboden afval te wegen. Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen.

  Tot de helft van wat in 2019 in de restafvalzak verdween, hoort er eigenlijk niet in thuis. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om organisch-biologisch afval, textiel, KGA, papier & karton en glas. We willen iedereen aansporen om afval te voorkomen en beter te sorteren. Want wat belandt bij het restafval wordt verbrand en kan dus niet worden gerecycleerd tot nieuwe materialen.

 • Schakelen ook de andere gemeenten binnen het werkingsgebied van IVBO over naar containers met DifTar en zal IVBO ook in andere gemeenten GFT ophalen?
 • IVBO voert in Damme een proefproject uit. IVBO staat voor Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland. Als het proefproject succesvol is, dan kan IVBO de ophaling van GFT, het gebruik van containers en de toepassing van DifTAR ook in andere gemeenten uitrollen. Maar uiteindelijk beslist elke gemeente zelfstandig over de invoering van de nieuwe afvalinzameling.

 • Hoe werkt het DifTar-systeem in de praktijk?
 • In elke container zit een chip. De containers hebben een ingebouwde elektronische gegevensdrager (chip) met een uniek nummer, dat extern gekoppeld is aan een databank met adresgegevens en een referentiepersoon. Alle wegingen worden geregistreerd en centraal verzameld in de databank.

 • Welk afval wordt ingezameld in containers en gewogen volgens het DifTar-systeem?
 • Huishoudelijk restafval wordt aan huis opgehaald en gewogen volgens het DifTar-systeem. Je biedt dit afval aan in een grijze container.

  Ook het GFT-afval wordt aan huis opgehaald en gewogen volgens het DifTar-systeem. Je biedt dit afval aan in een groene container.

 • Is DifTar fraudebestendig?
 • Het systeem bij de ophaalwagen van IVBO controleert voor elke lediging of de aangeboden container niet op de zwarte lijst staat. Een gestolen container komt op deze zwarte lijst. Ook containers die werden afgemeld na verhuis komen op de zwarte lijst zolang niemand anders zich heeft ingeschreven (of zelf aangemeld als het over een tweede verblijf gaat).

 • Ben ik verplicht om een grijze restafvalcontainer te nemen?
 • Ieder gezin heeft restafval. Als inwoner van Damme ben je verplicht gebruik te maken van de grijze afvalcontainer Je kan de grijze container dus niet weigeren, ook niet als je voor je bedrijf/onderneming op hetzelfde adres als je woning een grijze restafvalcontainer van IVBO vraagt of je afval laat ophalen door een privéfirma.

  Bewoners van tweede verblijven kunnen kiezen voor een grijze container of hun restafval mee naar huis nemen.

 • Ben ik verplicht om een groene GFT-container te nemen?
 • Een groene container voor GFT is voor niemand verplicht. Je kan namelijk veel GFT thuis composteren als je een tuin hebt. Je oordeelt zelf of een groene container wel of niet nuttig is.

 • Ik composteer thuis groente-, fruit- en tuinafval. Heeft een groene GFT-container voor mij toch zin?
 • Een groene container voor GFT is niet verplicht maar raden we aan. Zelfs gezinnen die thuis hun groente- en fruitafval composteren, kunnen een groene GFT-container gebruiken. Het GFT komt terecht in een professionele vergistingsinstallatie. Die installatie kan keukenafval verwerken dat je thuis beter niet composteert zoals etensresten, vlees- en visresten, vaste zuivelproducten, eieren en eierschalen.

  Thuiscomposteerders kunnen de groene container ook gebruiken om af te geraken van grasmaaisel. Grasmaaisel is namelijk lastig om te composteren. Voor een goede compostering moet je het waterrijke grasmaaisel mengen met ‘bruin’ stug materiaal zoals houtsnippers of bladeren. Het ligt niet voor de hand dat je genoeg bruin materiaal voorhanden hebt.

  Vanaf oktober 2020 betaal je 1 euro telkens als je tuinafval naar het kringlooppark brengt en dit tuinafval zelf in de container gooit. Je betaalt meer als je het tuinafval op de vloer stort. Het is goedkoper als je kleine hoeveelheden grasmaaisel meegeeft in de groene GFT-container.

  De groene GFT-container is lekdicht en geschikt voor grasmaaisel.

 • Wat met het afval van anderen dan de gezinnen?
 • Bedrijven/ondernemingen, handelszaken, verenigingen, levensbeschouwelijke en godsdienstige instellingen, scholen, kinderdagverblijven kunnen terecht bij private afvalophalers of bij IVBO. Als zij gebruik willen maken van de ophalingen door IVBO, betalen zij de werkelijke kostprijs voor de ophaling en verwerking van het afval. Lage tarieven onder de werkelijke kostprijs zoals voor de gezinnen zouden namelijk oneerlijke concurrentie betekenen tegenover de privé-afvalophalers. De Vlaamse overheid laat dit niet toe.

  Bedrijven/ondernemingen, handelszaken, verenigingen, levensbeschouwelijke en godsdienstige instellingen, scholen, kinderdagverblijven die willen gebruik maken van de ophaling door IVBO bellen naar de gratis infolijn 0800 21 901.

De omschakeling van huisvuilzakken naar containers op 1 oktober 2020

 • Wanneer schakelt Damme over van huisvuilzakken naar containers?
 • Vanaf 1 oktober 2020 haalt IVBO in Damme het huishoudelijk restafval uitsluitend nog op via de grijze huisvuilcontainer met chip. De gele huisvuilzak (en de groene voor bedrijfsafval) wordt vanaf dan niet langer opgehaald.

 • Tot wanneer mag ik de gele (of voor bedrijven de groene) huisvuilzakken aanbieden voor de huis-aan-huis inzameling?
 • Afhankelijk van de laatste ophaaldag voor huisvuil in jouw straat kan je ofwel tot dinsdag 29 september 2020 of tot woensdag 30 september 2020 je gevulde gele (of groene) zak aanbieden voor inzameling aan huis. Vanaf oktober moet je de grijze container voor restafval gebruiken.

 • Kan ik losse gele zakken kopen zodat ik een overschot na september 2020 vermijd?
 • Een rol telt 20 huisvuilzakken.

  Bij de stadsdiensten en op het kringlooppark kan je losse zakken kopen. Je kan eventueel losse zakken vragen bij de handelaar waar je gewoonlijk je rol zakken koopt, maar een handelaar is niet verplicht losse zakken te verkopen.

 • Hoe kan ik vermijden dat ik na september 2020 nog gele zakken overhoud?
 • In september zal je al kunnen schatten hoeveel huisvuilzakken je nog nodig zal hebben tot het einde van de maand. Als je maar enkele zakken te veel hebt dan kan je eraan denken om thuis eens extra op te ruimen en de zakken te vullen met niet recycleerbaar, brandbaar afval. Geef deze zakken mee met de ophaling vóór eind september.

 • De groene zakken voor bedrijfsafval zijn niet meer te koop. Wat doe ik als ik zakken nodig heb voor bedrijfsafval dat gelijkt op huishoudelijk restafval?
 • Je kan tot eind september 2020 gele zakken gebruiken. Koop niet meer gele zakken dan je kan opgebruiken voor eind september 2020.

 • Ik ben inwoner. Wat doe ik als ik na september 2020 nog gele huisvuilzakken heb?
 • Vanaf 1 oktober 2020 neemt IVBO geen gele en groene zakken meer mee. Als er na de laatste ophaling in september nog zakken buiten staan, dan is dat sluikstorten.

  Overbodige rollen en zakken kan je vanaf 15 september 2020 binnen de normale openingsuren terugbrengen naar het snelloket van het Administratief Centrum Moerkerke, naar Toerisme Damme in Huyse De Grote Sterre in Damme en naar de UiTbalie De Cultuurfabriek in Sijsele.

  We betalen niet cash terug maar zetten het bedrag op je persoonlijke DifTar-rekening.

  We geven de prijs terug die je hebt betaald bij een rechtstreekse aankoop aan de stad:

  • een kleine zak van ongeveer 40 liter: 0,80 euro;
  • een grote zak van ongeveer 60 liter: 1,20 euro;
  • een supergrote zak van ongeveer 75 liter: 1,50 euro.

  Heb je de huisvuilzakken in een winkel gekocht? Dan is het mogelijk dat de handelaar een iets hogere prijs heeft aangerekend dan de stad zal terugbetalen.

  Let op: de mogelijkheid tot terugbetaling stopt op 31 maart 2021. Later kan je de ongebruikte zakken niet meer terugbrengen.

 • Ik ben geen inwoner maar ik heb een tweede verblijf. Wat doe ik als ik na september 2020 nog gele huisvuilzakken heb?
 • Vanaf 1 oktober 2020 neemt IVBO geen gele zakken meer mee. Als er na de laatste ophaling in september nog zakken buiten staan, dan is dat sluikstorten.

  Overbodige rollen en zakken kan je vanaf 15 september 2020 binnen de normale openingsuren terugbrengen naar het snelloket van het Administratief Centrum Moerkerke, naar Toerisme Damme in Huyse De Grote Sterre in Damme en naar de UiTbalie De Cultuurfabriek in Sijsele.

  We betalen niet cash terug maar zetten het bedrag op je persoonlijke DifTar-rekening. Je krijgt als tweede verblijver alleen een persoonlijke DifTar-rekening als je een grijze of groene container aanvraagt. Dit betekent dus dat je alleen overtollige zakken kan terugbrengen nadat je een grijze container hebt aangevraagd via de gratis infolijn 0800 21 901.

  We geven de prijs terug die je hebt betaald bij een rechtstreekse aankoop aan de stad:

  • een kleine zak van ongeveer 40 liter: 0,80 euro;
  • een grote zak van ongeveer 60 liter: 1,20 euro;
  • een supergrote zak van ongeveer 75 liter: 1,50 euro.

  Heb je de huisvuilzakken in een winkel gekocht? Dan is het mogelijk dat de handelaar een iets hogere prijs heeft aangerekend dan de stad zal terugbetalen.

  Let op: de mogelijkheid tot terugbetaling stopt op 31 maart 2021. Later kan je de ongebruikte zakken niet meer terugbrengen.

 • Ik ben zaakvoerder van een bedrijf. Wat doe ik als ik na september 2020 nog groene bedrijfsafvalzakken heb?
 • Vanaf 1 oktober 2020 neemt IVBO geen groene zakken meer mee. Als er na de laatste ophaling in september nog zakken buiten staan, dan is dat sluikstorten.

  Overbodige rollen en zakken kan je vanaf 15 september 2020 binnen de normale openingsuren terugbrengen naar het snelloket van het Administratief Centrum Moerkerke of naar Toerisme Damme in Huyse De Grote Sterre in Damme.

  We betalen niet cash terug maar zetten het bedrag op de persoonlijke DifTar-rekening van de zaakvoerder of van een gezinslid van de zaakvoerder als de zaakvoerder niet de referentiepersoon van het gezin is. Dit betekent dus dat je alleen overtollige zakken kan terugbrengen als je inwoner van Damme bent of als je een tweede verblijf hebt in Damme en je een grijze container hebt aangevraagd via de gratis infolijn 0800 21 901.

  We geven de 1,50 euro per zak terug die je hebt betaald bij je rechtstreekse aankoop aan de stad.

  Let op: de mogelijkheid tot terugbetaling stopt op 31 maart 2021. Later kan je de ongebruikte zakken niet meer terugbrengen.

 • Moet ik een grijze container aanvragen?
 • Ben je een gedomicilieerde inwoner (je bent ingeschreven in de woning)? Dan krijg je automatisch in september 2020 een grijze container van 140 liter voor restafval.

  Je hoeft deze container niet aan te vragen. Je moet alleen zelf contact nemen als je kiest voor een ander containerformaat (40 liter of 240 liter).

  Zo kan je jouw andere keuze laten weten:

  • Geef voor 20 juni 2020 je andere keuze door via het e-loket op damme.mijncontainer.be. Je inloggegevens staan in een brief die je in juni 2020 krijgt.
  • Bel tussen 1 en 20 juni 2020 naar de gratis infolijn 0800 21 901 en deel je andere keuze mee.

  Je hoeft dus niets te doen als je akkoord gaat met het standaardaanbod. Je krijgt dan in september een grijze container van 140 liter.

  Heb je een tweede verblijf in Damme dan krijg je alleen de grijze container die je zelf aanvraagt door te bellen naar de gratis infolijn 0800 21 901.

 • Moet ik een groene container aanvragen?
 • Ben je een gedomicilieerde inwoner (je bent ingeschreven in de woning) en heb je niet vroeger al een groencontainer gekocht met een abonnement voor tweewekelijkse ophaling van tuinafval door IVBO? Dan krijg je automatisch in september 2020 een groene container van 140 liter voor GFT.

  Je hoeft deze 140 liter container niet aan te vragen of te bevestigen. Je moet alleen zelf iets doen als je geen groene container nodig hebt of als je kiest voor een ander containerformaat (40 liter, 240 liter of 360 liter).

  Zo kan je jouw andere keuze laten weten:

  • Geef voor 20 juni je andere keuze door via damme.mijncontainer.be. Je inloggegevens staan in een brief die je in juni 2020 krijgt.
  • Bel tussen 1 en 20 juni naar de gratis infolijn 0800 21 901 en deel je andere keuze mee.

  Je hoeft niets te doen als je akkoord gaat met het standaardaanbod. Je krijgt dan in september een groene container van 140 liter.

  Heb je een tweede verblijf in Damme dan krijg je alleen een groene container door te bellen naar de gratis infolijn 0800 21 901.

 • Moet ik een groene container aanvragen als ik vroeger al een groencontainer kocht met een abonnement voor tweewekelijkse ophaling van tuinafval door IVBO?
 • Heb je vroeger al een groencontainer gekocht met een abonnement voor tweewekelijkse ophaling van tuinafval door IVBO? De aparte ophalingen van tuinafval stoppen vanaf oktober. Maar je kan je bestaande container verder gebruiken voor GFT.

  Je hoeft niets aan te vragen. Je moet alleen zelf iets doen als je geen GFT wil meegeven of als je kiest voor een ander containerformaat (er is keuze tussen 40 liter,140 liter, 240 liter of 360 liter).

  Zo kan je jouw andere keuze laten weten:

  • Geef voor 20 juni je andere keuze door via damme.mijncontainer.be. Je inloggegevens staan in een brief die je in juni 2020 krijgt.
  • Bel tussen 1 en 20 juni naar de gratis infolijn 0800 21 901 en deel je andere keuze mee.

  Je hoeft niets te doen als je verder je bestaande groene container wil gebruiken. De aangestelde firma komt dan in september langs om een chip aan te brengen in jouw container.

 • Ik heb een tweede verblijf in Damme. Kan ik een grijze en/of een groene container krijgen? Wat moet ik daarvoor doen?
 • Ben je geen gedomicilieerde inwoner (je bent niet ingeschreven in de woning)? Dan krijg je alleen een grijze container en groene container als je die zelf aanvraagt. Je kiest zelf het formaat: 40 liter, 140 liter of 240 liter voor de grijze container. Voor de groene container kan je kiezen tussen 40 liter, 140 liter, 240 liter of 360 liter.

  Bel tussen 1 en 20 juni 2020 naar de gratis infolijn 0800 21 901 om een grijze en/of groene container aan te vragen.

 • Ik ben eigenaar van een leegstaande woning in Damme. Kan ik een grijze en/of een groene container krijgen? Wat moet ik daarvoor doen?
 • Een leegstaande woning heeft geen grijze container voor restafval nodig. Maar misschien wil je wel een groene container om het tuinafval kwijt te raken. Je krijgt alleen een groene container als je die zelf aanvraagt. Je kiest zelf het formaat: 40 liter, 140 liter, 240 liter of 360 liter.

  Bel tussen 1 en 20 juni 2020 naar de gratis infolijn 0800 21 901 om je groene container aan te vragen.

 • Ik verhuur een woning in Damme. Moet ik een container aanvragen?
 • Je hoeft niets te doen als je een woning permanent verhuurt.

  Is de huurder een gedomicilieerde inwoner (hij is ingeschreven in de woning)? Dan krijgt hij automatisch in september 2020 een grijze container van 140 liter voor restafval en een groene container van 140 liter voor GFT. De huurder hoeft deze containers niet aan te vragen. De huurder moet alleen zelf iets doen als hij kiest voor een ander containerformaat of geen groene container nodig heeft. Als de huurder al eerder een groencontainer heeft gekocht met een abonnement voor tweewekelijkse ophaling van tuinafval door IVBO dan krijgt hij geen nieuwe container maar behoudt hij zijn bestaande container, tenzij hij kiest voor een ander formaat.

  Zo kan de (gedomicilieerde) huurder zijn andere keuze laten weten:

  • Hij geeft voor 20 juni 2020 zijn andere keuze door via damme.mijncontainer.be. Zijn inloggegevens staan in een brief die hij in juni 2020 krijgt.
  • Hij belt tussen 1 en 20 juni 2020 naar de gratis infolijn 0800 21 901 en deelt zijn andere keuze mee.

  De huurder hoeft niets te doen als hij akkoord gaat met het standaardaanbod. Hij krijgt dan in september een grijze container van 140 liter en een groene container van 140 liter. Is de huurder (nog) niet ingeschreven in de woning? Dan krijgt hij alleen de grijze container en/of groene container die hij zelf aanvraagt door te bellen naar de gratis infolijn 0800 21 901.

 • Kan ik het formaat van de grijze en groene container kiezen?
 • De stad stuurt begin juni 2020 een brief met alle informatie over de containers. In de brief staat het standaardaanbod: een grijze container van 140 liter en een groene container van 140 liter.

  Wil je een ander containerformaat dan 140 liter? Of wil je geen groene GFT-container, bijvoorbeeld omdat je het GFT thuis composteert?

  Zo kan je jouw andere keuze laten weten:

  • Geef voor 20 juni 2020 je andere keuze door via damme.mijncontainer.be. Je inloggegevens staan in een brief die je in juni 2020 krijgt.
  • Bel tussen 1 en 20 juni 2020 naar de gratis infolijn 0800 21 901 en deel je andere keuze mee.

  Je hoeft niet te reageren als je akkoord gaat met het standaardaanbod. Je krijgt dan in september een grijze container van 140 liter en een groene container van 140 liter.

 • Hoe komen de containers bij mij thuis terecht?
 • In september 2020 krijg je een brief met de datum waarop de aangestelde firma de container(s) levert op de stoep of op de berm voor je woning. Je hoeft niet thuis te zijn om de containers in ontvangst te nemen. Elke container heeft een adressticker zodat je makkelijk je eigen container herkent.

 • Hoe worden de sleutels van mijn container geleverd?
 • Heb je een slot gevraagd en 30 euro betaald? Bij de levering van de container met slot in september 2020 stopt de aangestelde firma 2 sleutels in een gesloten enveloppe in je brievenbus.

De containers

 • Wat zijn de afmetingen van de containers?
 • Er zijn 3 soorten grijze containers: 40 liter, 140 liter en 240 liter. Er zijn 4 soorten groene containers: 40 liter, 140 liter, 240 liter en 360 liter.

  Container 40 liter:
  Hoogte: 49 cm
  Breedte: 48 cm
  Diepte: 30 cm

  Container 140 liter:
  Hoogte: 110 cm
  Breedte: 51 cm
  Diepte: 56 cm

  Container 240 liter:
  Hoogte: 110 cm
  Breedte: 58 cm
  Diepte: 74 cm

  Groene container 360 liter:
  Hoogte: 110 cm
  Breedte: 60 cm
  Diepte: 88 cm

 • Hoeveel weegt een lege container?
 • 40 liter container = ongeveer 3 kilo

  140 liter container = ongeveer 8,5 kilo

  240 liter container = ongeveer 10,5 kilo

  360 liter groene container = ongeveer 19 kilo

  Je betaalt alleen voor de kilo’s afval, niet voor het gewicht van de container.

 • Kan ik een tweede grijze container aanvragen?
 • Nee, dat kan niet. Een 240 liter container moet volstaan voor een gezin dat zijn afval sorteert.

  Heb je toch een keer meer restafval dan gewoonlijk en kan het niet in de container? Je kan tot 4 extra zakken aanbieden naast de volle container. Je mag om het even welke zak gebruiken. Maar je moet wel vooraf bellen naar de gratis infolijn 0800 21 901 om af te spreken en het aantal zakken mede te delen. Je kunt bellen tot 11 uur de werkdag voor de ophaling.

  Je zet de extra zak(ken) naast je grijze container. Eerst zal de ophaaldienst je volle container wegen en leegmaken. Daarna zal de ophaler de extra zakken (een voor een of allemaal samen) in de container stoppen, de container wegen en leegmaken.

  Vermijd dat de gevulde zakken te groot zijn. IVBO zal een zak laten staan als hij niet in je container past of meer weegt dan 10 kilo.

 • Kan ik een tweede groene container aanvragen?
 • Ja, dat kan als je al een 360 liter container hebt. Je betaalt hetzelfde gebruikstarief, aanbiedtarief en gewichtstarief als voor de eerste container.

 • Kan ik de grijze en groene container op slot doen?
 • Uit ervaringen in andere Vlaamse gemeenten die al met containers werken, weten we dat het zelden voorkomt dat iemand afval gooit in andermans container. Je kan vermijden dat het toch gebeurt als je alleen volle containers buitenzet en als je de containers na lediging door IVBO snel terug binnenhaalt.

  Als je dat wil, kan je een slot laten installeren op de container (behalve op de 40 liter container). Je betaalt daarvoor 30 euro per slot. Jij kan de container openen met een sleutel. De ophalers van IVBO hebben geen sleutel nodig. De ophaalwagen kan de container tijdens de lediging mechanisch openen.

  Let op: als je kiest voor een grijze container mét een slot kan je niet zoals de andere gezinnen na telefonische afspraak extra zakken naast je container zetten als je een keer meer afval hebt dan er in je container kan.

  Je kan een slot aanvragen via de gratis infolijn 0800 21 901.

 • Wat is het gepaste formaat voor mijn grijze container voor restafval?
 • Er zijn grijze containers van 40 liter, 140 liter en 240 liter.

  Ter vergelijking: 40 liter is de inhoud van de kleinste gele huisvuilzak. De kleine 40 liter container is bedoeld voor gezinnen die geen geschikte plaats hebben voor de standaardcontainer van 140 liter. Heb je wel plaats? Neem dan de 140 liter container, die kost je per maand niet meer dan de 40 liter. Met de 140 liter container kan je misschien al eens een ophaalbeurt overslaan. Zo vermijd je de aanbiedkost. Je kan er natuurlijk ook grotere stukken in kwijt dan in de container van 40 liter.

  In een 140 liter container kan je ongeveer evenveel afval kwijt als in 2 grote huisvuilzakken. Een grijze 140 liter container zal volstaan voor het restafval van een gezin dat goed sorteert.

  De 240 liter container zal zelden nodig zijn, en al bijna zeker niet als je ook een groene GFT-container neemt.

  Een 140 liter container volstaat nu al voor een gezin dat goed sorteert. Bovendien kan je vanaf een nog te bepalen datum in 2021 meer plastic verpakkingen dan vandaag kwijt in de nieuwe blauwe PMD-zak. Plastic verpakkingen zijn niet zwaar maar ze nemen wel veel plaats in. Een 140 liter container zal zeker volstaan als je alle plastic verpakkingen uit de grijze container houdt.

  Heb je toch eens een keer meer restafval dan gewoonlijk en kan het niet in de container? Je kan tot 4 extra zakken aanbieden naast de volle container. Je mag om het even welke zak gebruiken. Maar je moet wel vooraf bellen naar de gratis infolijn 0800 21 901 om af te spreken en het aantal zakken mee te delen. Je kunt bellen tot 11 uur de werkdag voor de ophaling.

  Je zet de extra zak(ken) naast je grijze container. Eerst zal de ophaaldienst je volle container wegen en leegmaken. Daarna zal de ophaler de extra zakken (één voor één of allemaal samen) in de container stoppen, de container wegen en leegmaken.

  Vermijd dat de gevulde zakken te groot zijn. IVBO zal een zak laten staan als hij niet in je container past of meer weegt dan 10 kilo!

  Let op: als je een slot hebt op je grijze container kan je niet zoals de andere gezinnen na telefonische afspraak extra zakken naast je container zetten als je een keer meer afval hebt dan in je container past.

 • Wat is het gepaste formaat voor mijn groene container voor GFT?
 • Er zijn groene containers van 40 liter, 140 liter, 240 liter of 360 liter.

  De draagbare 40 liter container is bedoeld voor gezinnen zonder tuin die geen plaats hebben voor de standaardcontainer van 140 liter. Heb je wel genoeg plaats? Neem dan de 140 liter container, die kost per maand niet meer dan de 40 liter.

  140 liter is de standaardgrootte en is geschikt voor groente- en fruitafval én kleine hoeveelheden tuinafval. Je kunt uiteraard nog altijd tuinafval naar het kringlooppark brengen maar dat is vanaf oktober 2020 niet meer gratis. Vanaf oktober 2020 betaal je 1 euro telkens als je tuinafval naar het kringlooppark brengt en het zelf in de container gooit. Het is daardoor voordeliger om kleine hoeveelheden tuinafval mee te geven met de groene container.

  De 240 en 360 liter-container is bedoeld voor gezinnen met een grote tuin die minder vaak met tuinafval naar het kringlooppark willen rijden.

 • Kan ik na levering van mijn container in september 2020 nog kiezen voor een ander formaat?
 • Je kan vanaf 2021 een wissel vragen als je na een tijd vastgesteld hebt dat je een ander containerformaat kan gebruiken. Vraag een wissel aan via de gratis infolijn 0800 21 901.

  Omwisselen van de container(s) kan één keer per kalenderjaar gratis. Voor een tweede omwisseling van de grijze of groene container binnen hetzelfde kalenderjaar gaat er 25 euro van je DifTar-rekening.

  Voor een container met een slot betaal je altijd 30 euro voor het slot, ook als je van container wisselt.

 • Mijn container is stuk, wat doe ik?
 • Meld het defect via de gratis infolijn 0800 21 901.

  De container wordt zo snel mogelijk hersteld of vervangen. Dit gebeurt gratis tenzij de schade doelbewust is aangebracht.

  Laat de container proper achter aan de straatkant op de afgesproken datum van de herstelling.

 • Mijn grijze en/of groene container is verdwenen, wat nu?
 • Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Je buurman of buurvrouw heeft hem per vergissing meegenomen.
  • De container is per ongeluk in de ophaalwagen gevallen.
  • De container is gestolen.

  Vraag eerst altijd even bij de buren of zij jouw container niet hebben gezien.

  Als de container in de ophaalwagen is gevallen, heb je een briefje in jouw brievenbus gekregen. Het kan eventueel gebeuren dat dit briefje per vergissing bij de buren is terecht gekomen. Vraag dit even na of bel naar de gratis infolijn 0800 21 901. Je krijgt in ieder geval een nieuwe container.

  Is de container spoorloos? Dan dien je een klacht in bij de politie. Bel zo snel mogelijk het gratis nummer 0800 21 901 van de infolijn zodat de container geblokkeerd kan worden (tegen misbruik). Vraag ook via de gratis infolijn op welke manier je een geldig pv of een attest van pv kan bezorgen zodat de nieuwe container gratis kan worden geleverd.

  Er wordt een nieuwe container aan huis geleverd. Zonder pv of attest van pv gaat er 25 euro van je DifTar-rekening.

  Voor een slot betaal je altijd 30 euro, ook als je een nieuwe container krijgt na diefstal. Je betaalt uiteraard niets voor het slot als je container in de ophaalwagen is gevallen.

 • Ik ben de sleuteltjes van het slot op mijn container kwijtgeraakt. Wat doe ik?
 • Heb je een slot besteld en 30 euro betaald? Dan krijg je een container met slot en twee sleuteltjes. Bewaar deze sleutels los van elkaar. Ben je een sleuteltje kwijt dan heb je toch nog een sleutel in reserve.

  Ben je beide sleutels kwijt? Bel naar de gratis infolijn 0800 21 901.

  Je krijgt een datum waarop de aangestelde firma langskomt om de oude container te wisselen. Omwisselen van de container(s) kan één keer per kalenderjaar gratis. Voor een tweede omwisseling van de grijze of groene container binnen hetzelfde kalenderjaar gaat er 25 euro van je DifTar-rekening.

  Wil je opnieuw een container met slot? Dan betaal je daarvoor 30 euro.

 • Neem ik mijn container(s) mee als ik verhuis?
 • De containers horen bij de woning. Neem ze dus niet mee naar je nieuwe adres maar laat ze staan. IVBO zal de containers niet meer legen kort nadat je je adreswijziging aangegeven hebt bij de dienst bevolking van de gemeente of stad.

  • Je verhuist naar een andere gemeente? Dan krijg je het resterende saldo van je DifTar-rekening terugbetaald op jouw bankrekening.
  • Je verhuist naar een ander adres in Damme? Dan gebruik je verder het saldo van de DifTar-rekening op je nieuwe adres.
 • Wat gebeurt er met het slot als ik verhuis?
 • Je hebt alleen een container met slot gekregen als je dat hebt gevraagd en 30 euro betaald.

  De container (al dan niet met slot) hoort bij het huis en blijft ter plaatse.

  Een container met slot komt dus ter beschikking van de volgende bewoner. Je kan de kosten voor het slot (30 euro) niet terugkrijgen.

  Je verhuist binnen Damme en je wil op je nieuwe adres een container met slot? Dan zijn er vier mogelijkheden:

  • Er is nog geen container aanwezig. Je krijgt een nieuwe container en betaalt 30 euro voor een slot. Vraag je nieuwe container met slot aan via de gratis infolijn 0800 21 901.
  • Er is een container aanwezig zonder slot. Je krijgt een nieuwe container en betaalt 30 euro voor een slot. Vraag je nieuwe container met slot aan via de gratis infolijn 0800 21 901.
  • Er is een container aanwezig met slot en sleutels. Je behoudt deze container en hoeft niets te betalen.
  • Er is een container aanwezig met slot en zonder sleutels. De vorige bewoner kan je de sleutels niet bezorgen. Je krijgt een nieuwe container en betaalt 30 euro voor een slot. Vraag je nieuwe container met slot aan via de gratis infolijn 0800 21 901.
 • Ik verhuis naar een andere woning. Daar staat een container met slot maar ik wil geen slot. Wat doe ik?
 • Denk eerst goed na. Je hebt gratis een slot gekregen. Iemand anders betaalt 30 euro voor een slot. Maar inderdaad, een container zonder slot heeft een voordeel. Als je een slot hebt op je grijze container kan je niet zoals de andere gezinnen na telefonische afspraak extra zakken naast je container zetten als je eens een keer meer afval hebt dan in je container past.

  Wil je een andere container zonder slot? Bel naar de gratis infolijn 0800 21 901.

  Je krijgt een datum waarop de aangestelde firma langskomt om de oude container te wisselen. Omwisselen van de container(s) kan één keer per kalenderjaar gratis. Voor een tweede omwisseling van de grijze of groene container binnen hetzelfde kalenderjaar gaat er 25 euro van je DifTar-rekening.

 • Hoe verplaats ik de container?
 • De grote containers (140, 240 en voor GFT ook 360 liter) hebben een handvat en wieltjes. Zo kan je de container vlot verrollen.

  De kleine 40 litercontainer heeft een draagbeugel en kan je krijgen met of zonder wieltjes. Zo kan de container gerold of gedragen worden, naar eigen wens.

  Bij een container van 40 liter zonder wieltjes is de draagbeugel wat korter zodat dragen makkelijker is. Bij een container van 40 liter met wieltjes is de draagbeugel wat langer zodat je niet te diep moet bukken als je de container verrolt.

 • Ik woon in een appartement. Hoe krijg ik de container van de trap?
 • Je kan de 40 liter container dragen. Je kan hem ook trede per trede in rugwaartse richting (met opening deksel naar voren, handvat naar de borst) de trap afrollen. Dat kan ook met de container van 140 liter maar daarbij moet je uiteraard extra voorzichtig zijn.

 • Mag ik mijn container(s) altijd op straat laten staan?
 • De grijze en groene container mogen niet op straat staan als het geen ophaaldag is.

  Zet de container slechts buiten op het voetpad of op de berm voor je woning de dag voor de ophaling na 19 uur of, nog beter, de dag van de ophaling voor 7 uur. De ophaaldagen voor jouw straat vind je terug op de afvalkalender.

  Haal de container binnen zodra de ophaalwagen gepasseerd is of zodra je thuiskomt.

  Heb je de container buitengezet maar kom je dezelfde dag niet meer thuis? Zoek dan een andere oplossing om de container van de straat te halen. Spreek bijvoorbeeld af met buren of met familie.

 • Waar zet ik de container als het geen ophaaldag is?
 • De grijze en groene container mogen niet op straat staan als het geen ophaaldag is. Je zet de container op een plaats waar het voor jou het handigst is: een berging, balkon, kelder, tuin, ... Een schaduwrijke plaats is zeker een pluspunt. Je kan bijvoorbeeld de container op dezelfde plaats zetten als waar je vroeger je huisvuilzak zette.

  Bewoners van een huurappartement kunnen een geschikte plaats afspreken met de eigenaar of syndicus van het gebouw. Er kan een afvallokaal beschikbaar zijn, een andere gemeenschappelijke ruimte of een berging.

 • Hoe houd ik mijn grijze container proper?
 • Iedereen moet zelf zorgen voor een propere container. Veel gezinnen verzamelen restafval in huis al in zakjes. Die zakjes mogen gewoon de container in. Je houdt de grijze container binnenin proper als je de zakjes vooraf sluit.

  Er zijn in de handel ook flinterdunne zakken te koop met hetzelfde volume als de container. Als IVBO de container ledigt, dan valt de zak met al het afval eruit.

  De containers zijn gemaakt van harde kunststof en kan je uitwassen. Een natte doek is vaak voldoende. Je kan de container ook uitschuren met een borstel en water. Een scheutje azijn is goed tegen geurtjes.

  Extra maatregel tegen het Coronavirus: ontsmet het handvat van de container vooraleer je deze op straat zet en ontsmet het handvat opnieuw vooraleer je de container na lediging door IVBO weer binnenhaalt.

 • Hoe houd ik mijn groene container proper?
 • Iedereen moet zelf zorgen voor een propere container. Je legt best enkele vellen krantenpapier onderaan in de groene container. De IVBO-ophaalwagen kantelt en schudt de container bij de lediging. Het krantenpapier komt makkelijk los en daardoor zal al het afval erboven uit de container vallen. Bovendien slorpt het krantenpapier vocht op dat afkomstig is van het GFT-afval. Papier bestaat uit cellulose en composteert mee.

  De containers zijn gemaakt van harde kunststof en kan je uitwassen. Een natte doek is vaak voldoende. Je kan de container ook uitschuren met een borstel en water. Een scheutje azijn bij het water is goed tegen geurtjes.

  Opgelet: plastic zakjes zijn uit den boze. Het GFT wordt namelijk gecomposteerd en plastic is zeer slecht voor de kwaliteit van de compost.

  Ook composteerbare zakjes zien we liever niet omdat er veel verwarring bestaat over welke zakjes wel of niet echt composteerbaar zijn. Zelfs als de zakjes wel voldoen aan alle vereisten duurt het erg lang vooraleer ze composteren.

  Extra maatregel tegen het Coronavirus: ontsmet het handvat van de container vooraleer je deze op straat zet en ontsmet het handvat opnieuw vooraleer je de container na lediging door IVBO weer binnenhaalt.

De ophalingen van restafval en van GFT

 • Moet ik om de twee weken mijn groene container buitenzetten?
 • GFT kan na enige tijd geurhinder geven. Denk bijvoorbeeld aan vleesresten, visresten of andere etensresten. Ook grasmaaisel begint na enkele dagen te gisten en te stinken.

  Je laat de groene container dus best om de twee weken legen. Je betaalt geen aanbiedkost als IVBO je groene container leegt. Je betaalt alleen voor het gewicht van het GFT.

 • Moet ik om de twee weken mijn grijze container buitenzetten?
 • Restafval geeft soms maar niet altijd geurhinder. Je hoeft dus niet op elke ophaaldag de grijze container op straat te zetten. Je vermijdt de betaling van het aanbiedtarief als je een ophaaldag overslaat. Neem je echter geen groene container en gooi je het GFT bij het restafval? Dan riskeer je meer geurhinder in de grijze restafvalcontainer en laat je hem best wel om de twee weken legen. Maar GFT bij het restafval is natuurlijk geen goed idee: als je GFT meegeeft met de grijze container leidt dat tot veel extra kilo’s duur restafval.

 • Wat doe ik als ik eens meer restafval wil meegeven dan in mijn grijze container kan?
 • Heb je eens een keer meer restafval dan gewoonlijk en kan het niet in de container? Je kan bij de eerstvolgende ophaling van het restafval tot 4 extra zakken aanbieden naast de volle grijze container (let op: dat kan niet als je een container met slot gekozen hebt).

  Je kan om het even welke zak gebruiken. Maar je moet wel vooraf bellen naar de gratis infolijn 0800 21 901 om af te spreken en het aantal zakken mee te delen. Je kunt bellen tot 11 uur de werkdag voor de ophaling. Vermeld het aantal zakken dat je meegeeft. IVBO neemt de zakken alleen mee als het aantal overeenstemt met wat je telefonisch hebt doorgegeven. Anders bestaat de kans dat iemand anders een extra zak heeft bijgezet en dat jij die kilo’s moet betalen.

  Je stopt het afval in een zak die niet groter is dan de inhoud van jouw grijze container. Een zak moet immers in de container passen nadat die is leeggemaakt. Elke zak mag niet meer dan 10 kilo wegen. IVBO zal een zak laten staan als hij te zwaar is of niet in je container past!

  Eerst zal de ophaaldienst je volle container wegen en leegmaken. Daarna zal de ophaler de extra zakken (één voor één of allemaal samen) in de container stoppen, de zakken wegen en de container leegmaken. Op die manier wordt het gewicht van de extra zakken geregistreerd via de chip van de grijze container.

  Als je na een tijd merkt dat je vaak meer restafval hebt dan in je container kan, dan vraag je beter via de gratis infolijn 0800 21 901 dat je container gewisseld wordt voor een groter exemplaar. Eén wissel per kalenderjaar is gratis. Per extra wissel binnen het kalenderjaar betaal je 25 euro.

 • Mag ik een oude gele (of groene) huisvuilzak met opdruk ‘IVBO-Damme’ naast mijn grijze container zetten als ik meer restafval wil meegeven dan in mijn grijze container kan?
 • Je kan bij de ophaling van het restafval wel tot 4 extra zakken aanbieden naast de volle grijze container als je eens meer restafval hebt dan gewoonlijk. (let op: dat kan niet als je een container met slot gekozen hebt).

  Je stopt het afval in (om het even welke) zak die niet groter is dan de inhoud van jouw grijze container. Je zou daarvoor dus ook je overtollige gele (of groene) huisvuilzakken kunnen gebruiken. Maar de ophaaldienst zal daarmee precies hetzelfde doen als met andere extra zakken.

  Eerst zal de ophaaldienst je volle container wegen en leegmaken. Daarna zal de ophaler de extra gele (of groene) zakken in de container stoppen, de zakken wegen en de container leegmaken. Op die manier wordt het gewicht van de extra gele (of groene) zakken geregistreerd via de chip van de grijze container.

  Je moet dus altijd vooraf tijdig bellen naar de gratis infolijn 0800 21 901 om af te spreken, ook als je oude gele (of groene) huisvuilzakken met opdruk ‘IVBO-Damme’ naast je container wil zetten. Je kunt bellen tot 11 uur de werkdag voor de ophaling.

  Je kunt dus niet de aankoopprijs van de zakken terugwinnen door ze te gebruiken naast de grijze container. Als je de aankoopprijs van de zakken wil terugwinnen, breng je overbodige rollen en zakken tussen 15 september 2020 en 31 maart 2021 binnen de normale openingsuren terug naar het snelloket van het Administratief Centrum Moerkerke, naar Toerisme Damme in Huyse De Grote Sterre in Damme en naar de UiTbalie De Cultuurfabriek in Sijsele.

 • Wat doe ik als ik eens meer GFT heb dan in mijn groene container kan?
 • Het is niet toegelaten extra zakken met GFT aan te bieden naast de volle groene container. Je kunt grote hoeveelheden tuinafval wel naar het kringlooppark in Moerkerke brengen. Je betaalt daarvoor telkens 1 euro als je het tuinafval zelf de trap opdraagt en in de container gooit. Je betaalt meer als je het tuinafval op de vloer stort.

  Met groente- en fruitafval kan je niet terecht op het kringlooppark.

 • Waar zet ik de container klaar voor de ophaling en waar let ik op?
 • Zet de container buiten op het voetpad of op de berm voor je woning

  Richt het handvat naar de straatkant. Zet de container op een vlakke ondergrond. Zorg dat de container dicht is.

 • Wanneer zet ik de container buiten en haal ik hem weer binnen?
 • Zoek de ophaaldagen op de afvalkalender.

  Zet de container buiten na 19 uur de dag voor de ophaling of, nog beter, de dag van de ophaling voor 7 uur.

  Haal de container binnen zodra de ophaalwagen gepasseerd is of zodra je thuiskomt.

  Heb je de container buitengezet maar kom je dezelfde dag niet meer thuis? Zoek dan een andere oplossing om de container van de straat te halen. Spreek bijvoorbeeld af met buren of met familie.

 • Kan ik grote stukken restafval aanbieden in mijn grijze container?
 • In een grijze restafvalcontainer kan je alleen kwijt wat erin past (met het deksel toe). Stukken die er niet in passen, kan je kwijt als grofvuil. Grofvuil kan je naar het kringlooppark brengen (betalend) of laten ophalen door IVBO (betalend en op vaste dagen na afroep – zie de jaarlijkse afvalkalender).

 • Kan ik grote stukken GFT aanbieden in mijn groene container?
 • In een groene GFT-container kan je alleen kwijt wat erin past (met gesloten deksel). Dikke takken en wortels mogen niet in de container. Dikke takken, wortels en andere grote stukken tuinafval kan je naar het kringlooppark brengen (betalend).

  Er bestaat allicht maar weinig groente- en fruitafval dat niet in een (zelfs kleine 40 liter) container past. Je kunt groente- en fruitafval in stukken snijden voor je het in de container gooit.

 • Hoe vermijd ik dat iemand anders afval dumpt in mijn container?
 • Iemand anders mag uiteraard geen afval in jouw container dumpen. Je kan vermijden dat het toch gebeurt als je alleen volle containers buiten zet en als je de containers na lediging door IVBO snel weer binnenhaalt.

  Uit ervaringen in andere Vlaamse gemeenten die al met containers werken, weten we dat het zelden voorkomt dat iemand afval gooit in andermans container.

  Als je dat wil, kan je een slot laten installeren op de container (behalve op de 40 liter container). Je betaalt daarvoor 30 euro per container. Maar let op: als je later een grotere of kleinere container wil, dan betaal je opnieuw 30 euro als je weer een container met slot wil.

  Jij kan de container openen met een sleutel. De ophalers hoeven geen sleutel te gebruiken. De ophaalwagen kan de container tijdens de lediging mechanisch openen zonder sleutel.

  Je kan een slot aanvragen via de gratis infolijn 0800 21 901.

  Let op: als je een slot hebt op je grijze container kan je niet zoals de andere gezinnen na telefonische afspraak extra zakken naast je container zetten als je een keer meer afval hebt dan in je container kan.

 • Ik heb een slot op de container. Mag ik mijn container gesloten aanbieden?
 • Je kunt het sleuteltje alleen losmaken als de container gesloten is. We raden uiteraard af om het sleuteltje te laten zitten als je de container buiten op straat zet voor de ophaling.

  De container zal dus gesloten zijn als hij op straat staat voor de ophaling. Dat is geen probleem. De ophalers hebben geen sleutel nodig. De ophaalwagen kan de container tijdens de lediging mechanisch openen.

 • Ik ga op reis. Hoe kan ik mijn container laten ledigen tijdens mijn afwezigheid?
 • Het is niet toegelaten om de container lang voor de ophaling op straat klaar te zetten. Vertrek je op reis en wil je dat de container toch geledigd wordt? Schakel dan iemand in die voor jou de container buiten zet en opnieuw binnenhaalt.

 • Mijn grijze container werd niet leeggemaakt, wat nu?
 • Bood je de container niet tijdig aan? Stond de container niet op de juiste plaats? Voldeed je aanbieding niet aan de inzamelregels? Staat het saldo op je DifTar-rekening op nul? Dat zijn geldige redenen waarom IVBO jouw container niet heeft geledigd.

  Wil je weten waarom de container niet is leeggemaakt? Bel de gratis infolijn 0800 21 901. De medewerker van de infolijn zal navraag doen en je informeren.

  Je betaalt geen aanbiedkost als de ophaaldienst jouw grijze container niet aan de ophaalwagen gehangen heeft. Je betaalt wel de aanbiedkost (0,50 euro) als IVBO geprobeerd heeft de grijze container leeg te maken maar het afval niet uit de container is gevallen (omdat het aangevroren was of te hard aangedrukt).

 • Mijn grijze container werd niet helemaal leeggemaakt, wat nu?
 • De IVBO-ophaalwagen kantelt en schudt de container bij de lediging. Dat volstaat normaal gezien om de container helemaal leeg te maken.

  Zo zorg je dat de grijze container helemaal leeggemaakt wordt:

  • Duw het afval in de container niet hard aan.
  • Duw geen stukken die net te groot zijn in de container.
  • Leg enkele vellen krantenpapier onderaan in de grijze container. Een stuk krant komt makkelijk los en bijgevolg zal al het afval erboven uit de container vallen.

  Is er toch restafval vast blijven zitten na de ophaalronde? Je betaalt niet voor wat achtergebleven is. Maak zelf het restafval los. Zo ben je zeker dat IVBO de container bij de volgende ophaling wel helemaal kan leegmaken.

 • Mijn groene container werd niet leeggemaakt, wat nu?
 • Bood je de container niet tijdig aan? Stond de container niet op de juiste plaats? Voldeed je aanbieding niet aan de inzamelregels? Staat het saldo op je DifTar-rekening op nul? Dat zijn geldige redenen waarom IVBO jouw container niet heeft geledigd.

  Wil je weten waarom de container niet is leeggemaakt? Bel de gratis infolijn 0800 21 901. De medewerker van de infolijn zal navraag doen en je informeren.

 • Mijn groene container werd niet helemaal leeggemaakt, wat nu?
 • De IVBO-ophaalwagen kantelt en schudt de container bij de lediging. Dat volstaat normaal gezien om de container helemaal leeg te maken.

  Zo zorg je dat de groene container helemaal leeggemaakt wordt:

  • Duw het afval in de container niet hard aan.
  • Leg enkele vellen krantenpapier onderaan in de groene container. Een stuk krant komt makkelijk los en bijgevolg zal al het afval erboven uit de container vallen.
  • In de winter kan het GFT aanvriezen in de container. Leg daarom bij vriesweer niet alleen krantenpapier onderaan de container maar ook hier en daar wat krantenpapier of huishoudpapier tussen het GFT.

  Is er toch GFT vast blijven zitten na de ophaalronde? Je betaalt niet voor wat achtergebleven is. Maak zelf het GFT los. Zo ben je zeker dat IVBO de container bij de volgende ophaling wel helemaal kan leegmaken.

De betaling

 • Hoeveel betaal ik voor de grijze container en voor het restafval dat ik meegeef?
 • Je koopt de container niet aan maar betaalt een klein bedrag per maand voor het gebruik. Je betaalt ook een kleine aanbiedkost per keer dat IVBO de container leegmaakt. Maar het belangrijkste: je betaalt voortaan een tarief per kilo afval. Daarom weegt de ophaalwagen voor elke lediging de volle container, na de lediging weegt hij de lege container. Dit betekent dat je niet betaalt voor afval dat eventueel bij lediging in de container achterblijft.

  Betalen voor het gewicht is een eerlijk systeem want IVBO rekent de kosten voor de verbranding van het restafval per gewicht aan het stadsbestuur aan.

  Gebruikstarief per maand Aanbiedtarief per lediging Gewichtstarief per kilo
  Restafval 80 cent voor de 40 en voor de 140 liter container
  85 cent voor de 240 liter container
  50 cent 15 cent voor de eerste 50 kilo per gedomicilieerd gezinslid per jaar
  25 cent boven de grens van 50 kilo per gezinslid per jaar

  Het aantal gezinsleden dat op 1 januari 2021 in de woning is ingeschreven, bepaalt hoeveel kilo restafval jouw gezin in 2021 kan meegeven aan het goedkoopste tarief van 15 cent per kilo. Is er niemand ingeschreven in de woning dan betaal je vanaf de eerste kilo 25 cent.

  Als je in de loop van 2021 (of een later jaar) in Damme komt wonen, bepaalt het aantal gezinsleden op de dag van de eerste inschrijving hoeveel kilo restafval jouw gezin in 2021 (of een later jaar) kan meegeven aan het goedkoopste tarief van 15 cent per kilo.

 • Hoeveel betaal ik voor de groene container en voor het GFT dat ik meegeef?
 • Je koopt de container niet aan maar betaalt een klein bedrag per maand voor het gebruik. Er is geen aanbiedkost per keer dat IVBO de container leegmaakt. Je betaalt wel een tarief per kilo GFT. Daarom weegt de ophaalwagen voor elke lediging de volle container, na de lediging weegt hij de lege container. Dit betekent dat je niet betaalt voor GFT dat eventueel bij lediging in de container achterblijft.

  Betalen voor het gewicht is een eerlijk systeem want IVBO rekent de kosten voor de verwerking van het GFT per gewicht aan het stadsbestuur aan. Het tarief voor GFT is veel lager dan voor restafval. Je hebt er dus voordeel bij als je het GFT niet met het restafval meegeeft.

  Gebruikstarief per maand Aanbiedtarief per lediging Gewichtstarief per kilo
  GFT 40 cent voor de 40 en voor de 140 liter container
  45 cent voor de 240 liter container
  50 cent voor de 360 liter container
  Niets 10 cent
 • Hoeveel kan ik besparen door het GFT niet met het restafval mee te geven?
 • Het tarief voor GFT is veel lager dan voor restafval. Je hebt er dus voordeel bij als je het GFT niet met het restafval meegeeft.

  Een voorbeeld:

  Gezin A met 4 personen geeft in een jaar 400 kilo restafval mee in de grijze container. Het gezin neemt geen groene container. De 400 kilo restafval bestaat voor 100 kilo uit GFT. Het gezin A betaalt 200 kilo restafval aan 15 cent/kilo en 200 kilo restafval aan 25 cent/kilo. Gezin A betaalt dus 30 euro + 50 euro = 80 euro.

  Gezin B bestaat ook uit 4 personen en heeft evenveel afval als gezin A. Gezin B geeft 100 kilo GFT niet mee in de grijze container maar wel in de groene container. Gezin B betaalt 200 kilo restafval aan 15 cent/kilo en 100 kilo restafval aan 25 cent/kilo. Het gezin betaalt 30 euro + 25 euro = 55 euro voor restafval. Daarnaast betaalt het gezin B 100 kilo GFT aan 10 cent/kilo = 10 euro. Gezin B betaalt dus in totaal 65 euro.

  Gezin B betaalt dus 15 euro minder dan gezin A dat zijn GFT wel nog meegeeft met het restafval in de grijze container. Voor het gebruik van een standaard groene GFT-container zal gezin B wel nog 4,80 euro extra per jaar betalen. In totaal betaalt gezin B dankzij de GFT-container in één jaar 10,20 euro minder dan gezin A dat zijn GFT meegeeft met het restafval in de grijze container. De besparing kan nog groter zijn als gezin B al eens een ophaling van restafval laat passeren en zo de aanbiedkost vermijdt.

 • Rekent de stad via het DifTar-tarief de volledige kostprijs van de ophaling en verwerking door aan de burger?
 • De burger betaalt via het DifTar-tarief maar een deel van de kostprijs van de ophaling en verwerking van restafval en GFT. Als de stad de kostprijs zou doorrekenen, zou de burger minstens 27 cent per kilo betalen voor restafval en voor GFT.

 • Welke aangepaste tarieven zijn er voor chronisch incontinente personen, stomapatiënten en thuisdialyse patiënten?
 • Er zijn aangepaste tarieven voor restafval van gedomicilieerde gezinnen met een chronisch incontinente persoon, een stomapatiënt of een thuisdialyse patiënt.

  Zij betalen geen aanbiedkost voor restafval zodat ze zonder extra kost om de twee weken de grijze container kunnen buiten zetten.

  Het gewichtstarief verhoogt niet boven 50 kilo per jaar per gezinslid zodat ze meer restafval kunnen kwijtraken aan het laagste tarief.

  De aangepaste tarieven gelden niet voor mensen die in een rusthuis verblijven.

  Als bewijs moeten de chronisch incontinente personen, stomapatiënten en thuisdialyse patiënten voor het einde van elk kalenderjaar een recent door een dokter ondertekend formulier bezorgen aan het stadsbestuur waaruit blijkt dat ze chronisch incontinent zijn, stomapatiënt of thuisdialyse patiënt.

 • Hoe verloopt de eerste betaling?
 • Op 1 oktober 2020 start de inzameling van restafval en van GFT via containers. Je krijgt begin september 2020 een uitnodiging voor de betaling van een voorschot. Dit voorschot bedraagt 30 euro + 10 euro per gedomicilieerd gezinslid. Dit voorschot komt op jouw persoonlijke DifTar-rekening.

 • Hoe verlopen de volgende betalingen nadat ik de eerste keer een voorschot heb betaald?
 • Er gaat een bedrag van jouw DifTar-rekening:

  • Op de eerste dag van elke maand: het gebruikstarief.
  • Telkens IVBO jouw grijze container leegmaakt: het aanbiedtarief.
  • Telkens IVBO jouw grijze of groene container leegmaakt: het gewichtstarief.

  Je ontvangt een nieuwe betalingsuitnodiging telkens het saldo op je DifTar-rekening onder 15 euro zakt. Als je niet betaalt dan worden de containers niet meer leeggemaakt zodra jouw saldo zakt tot 0 euro.

  Het bedrag voor elke nieuwe betalingsuitnodiging zal worden berekend op basis van jouw verbruik in de voorbije maanden. Het is de bedoeling dat elke betaling volstaat voor ongeveer 6 maanden.

 • Hoelang wordt de container nog leeggemaakt na overlijden van de rekeninghouder?
 • Na het overlijden van de rekeninghouder blijf IVBO de containers ledigen zolang er een positief saldo is op de DifTar-rekening of tot de nabestaanden de rekening hebben overgezet op een andere bewoner of de rekening hebben afgesloten als er geen bewoner overblijft.

 • Wat kost het leegmaken van mijn grijze container?
 • De kost voor het leegmaken van de grijze container bestaat uit twee delen:

  • Een halve euro iedere keer als IVBO jouw grijze container voor restafval leegmaakt. Dit noemen we het aanbiedtarief.
  • In 2020 betaal je 15 cent per kilo restafval. Vanaf 2021 betaal je 15 cent per kilo voor de eerste 50 kilo per gedomicilieerd gezinslid. Voor alles boven 50 kilo per gezinslid betaal je 25 cent per kilo.
 • Is minder dan 50 kilo restafval per jaar mogelijk zodat ik al mijn restafval kwijt kan aan het lage tarief van 15 cent per kilo?
 • Je betaalt het minst voor je restafval als je per kalenderjaar niet meer dan 50 kilo per gedomicilieerd gezinslid in de grijze container aanbiedt. Zo belonen we de gezinnen die zich inspannen om afval te voorkomen en te sorteren. Minder dan 50 kilo restafval per persoon is mogelijk als je zo weinig mogelijk restafval meegeeft.

  Houd dus recycleerbaar afval uit de grijze container. Dat is echt heel wat: niet alleen papier, karton, glas, GFT en PMD maar ook afgedankte elektrische en elektronische apparaten en (herbruikbaar én niet herbruikbaar) textiel.

 • Hoeveel restafval kan ik in 2020 kwijt aan het lage tarief van 15 cent per kilo?
 • De ophaling in containers start in oktober 2020. Een gedomicilieerd gezin kan in 2020 al zijn restafval kwijt aan 15 cent per kilo.

 • Hoeveel restafval kan ik kwijt aan het lage tarief van 15 cent per kilo als ik pas in de loop van het jaar in Damme kom wonen?
 • Je betaalt vanaf 2021 altijd 15 cent per kilo voor de eerste 50 kilo restafval per gedomicilieerd gezinslid. Als je dus pas in de loop van het jaar in Damme komt wonen, kan je in het lopende jaar makkelijker al je restafval kwijt aan 15 cent per kilo.

 • Wat kost het leegmaken van mijn groene container?
 • Voor het leegmaken van je groene container betaal je alleen een bedrag per kilo GFT. Je betaalt 10 cent per kilo. Je betaalt geen aanbiedtarief als IVBO je groene container leegmaakt. Je kunt dus zonder meerprijs je groene container om de twee weken laten ledigen, ook al is hij niet helemaal vol. Zo vermijd je eventuele geurhinder.

 • Wordt het afval nauwkeurig gewogen zodat ik niet te veel betaal?
 • De weeginstallatie op de ophaalwagen is geijkt volgens de geldende wetgeving. De volle container wordt voor de lediging gewogen, de lege container na de lediging. Je betaalt dus niet voor afval dat eventueel bij lediging in de container achterblijft.

 • Hoe betaal ik het minst voor mijn afval?
 • Restafval

  Geef zo weinig mogelijk restafval mee.

  Houd dus recycleerbaar afval uit de grijze container. Dat is echt heel wat: niet alleen papier, karton, glas, GFT en PMD maar ook afgedankte elektrische en elektronische apparaten en (herbruikbaar én niet herbruikbaar) textiel.

  Vergeet niet: GFT is zwaar. Je zal het minste betalen als je het GFT consequent uit de grijze container houdt.

  Nog beter dan recycleren is afval voorkomen:

  • Vermijd wegwerpproducten (bestek, bekers, zakdoeken, …).
  • Koop kwaliteitsvolle producten, onderhoud en repareer ze zodat ze langer meegaan.
  • Gebruik een eigen boodschappentas.
  • Koop niet meer bederfelijk voedsel aan dan je op kunt eten vóór de houdbaarheidsdatum.
  • Koop op maat en haal geen spullen in huis die je niet echt nodig hebt.
  • Huur of leen spullen die je maar zelden nodig hebt.

  GFT

  Veel groente-, fruit- en tuinafval kan je thuis composteren. Dat is nog goedkoper dan het meegeven met de groene container. Ook kippen kunnen het verschil maken. Ze lusten wel groente- en fruitafval en ook etensresten.

  Nog beter dan recycleren is afval voorkomen:

  • Koop niet meer bederfelijk voedsel aan dan je op kunt eten voor de houdbaarheidsdatum.

  Tuinafval

  Breng je soms minder dan 10 kilo tuinafval naar het kringlooppark? Het zal voordeliger zijn als je zo’n kleine hoeveelheid meegeeft in de groene GFT-container. Vanaf oktober 2020 betaal je namelijk 1 euro telkens als je tuinafval naar het kringlooppark brengt en het zelf in de container gooit. Je betaalt meer als je het tuinafval op de vloer stort.

  Nog beter dan recycleren is afval voorkomen:

  • Gebruik een mulchmaaier om je gazon te maaien. Daarbij wordt het grasmaaisel niet opgevangen maar fijn versnipperd zodat het kan blijven liggen en verteren. Het verbetert de bodem en is goed voor de kwaliteit van het gazon.
  • Vorm (een deel van) je gazon om tot een bloemenweide.
  • Vermijd te sterke groeiers en woekeraars.
  • Strooi blaadjes of fijn haagscheersel op de grond tussen vaste planten of heesters. Die strooisellaag beschermt en verbetert de tuingrond en wordt langzaam door het bodemleven afgebroken